Uitgelicht

U vindt hier interessante onderwerpen die we speciaal hebben uitgelicht.

Uitgelicht
Gelijkspanning Haarlemmermeer en ZES winnen Green Deal Awards

Twee Green Deal Awards werden door Monika Milz uitgereikt tijdens de Innovation Expo. Deze Green Deals oogsten op hun eigen terrein veel succes in binnen- en buitenland. De Green Deal Gel...

Lees meer

Green Deals op de kaart

U vindt hier de Green Deals op de kaart.
GD094 – Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel

Het bedrijf Franico wil eendenkroos, geteeld op digestaat uit de vergister van de eigen maatschap, kunnen benutten als eiwitbron in diervoeders.Adresgegevens
1718LM Hoogwoud, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd094-duurzame-digestaatverwerking-en-eiwitproductie-voor-de-veestapel/
GD093 – Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015

De koffiesector wil in 2015 naar een aandeel van 75% in de verkoop van duurzame koffie.Adresgegevens
2285SJ Rijswijk, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd093-driekwart-duurzame-koffie-in-nederland-in-2015/
GD092 – Insecten voor Feed, Food en Farma

Venik wil insecten grootschalig kunnen kweken op reststromen, om deze daarna als bulkgrondstof te benutten in feed en food.Adresgegevens
5268BA Helvoirt, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd092-insecten-voor-feed-food-en-farma/
GD091 – Schoon Water Nederland

ZLTO spant zich in om met regionale ondernemers de waterkwaliteit te verbeteren.Adresgegevens
5223DE 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Voedsel, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd091-schoon-water-nederland/
GD090 – Wingssprayer

Het bedrijf Wingssprayer wil met een nieuwe toepassingstechniek de milieubelasting bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt minimaliseren.Adresgegevens
6026RH Maarheeze, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Voedsel, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd090-wingssprayer/
GD089 – Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden

De gemeente Deventer heeft zich ten doel gesteld dat de gemeente in 2030 CO2-neutraal is. De verduurzaming van de warmtelevering in Deventer kan hieraan een substantiële bijdrage leveren.

 Adresgegevens
7411KT Deventer, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd089-duurzame-warmte-deventer-keizerslanden/
GD088 – Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

Haalbaarheidsstudie naar een Nationaal Fonds Energiebesparing. Met dit fonds verwachten partijen een energielabelsprong te realiseren van rood (D-G) naar groen (A-C) in 2020 voor 1 miljoen woningen.Adresgegevens
1066JR Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd088-haalbaarheidsstudie-nationaal-fonds-energiebesparing/
GD087 – Duurzame Geleiderail

Partijen willen een impuls geven aan het toepassen van gerenoveerde geleiderail (vangrail) om daarmee het hergebuik te bevorderen.Adresgegevens
6031NK Nederweert, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd087-duurzame-geleiderail/
GD086 – Waterhouderij

Partijen streven naar een volledige en duurzame zelfvoorziening in water voor de deelnemende partijen in enkele pilotgebieden in combinatie met versterking van de economische basis van de deelnemers.Adresgegevens
8251JZ Dronten, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd086-waterhouderij/
GD085 – Verduurzamen Dierenbeschermingscentra

Doel is om alle nieuw te bouwen dierenbeschermingscentra duurzaam te bouwen volgens de criteria voor duurzaam inkopen van de overheid en indien mogelijk gebruikte kattenbakvulling in te zetten voor duurzame energie-opwekking.Adresgegevens
3565CJ Utrecht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd085-verduurzamen-dierenbeschermingscentra/
GD084 – Milieuprestatieberekening van gebouwen

Bevorderen van ervaring en bewustwording met de milieuprestatieberekening van gebouwen bij opdrachtgevers, architecten en adviseurs.Adresgegevens
3439NJ Nieuwegein, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd084-milieuprestatieberekening-van-gebouwen/
GD083 – Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o.

Professionaliseren van de landbouw in en om steden.Adresgegevens
3011HE Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd083-nationale-federatie-stadsgerichte-landbouw-i-o/
GD082 – Friese Waterketen

Regionale partijen streven naar grootschalige verduurzaming van de waterketen in Friesland door het breed toepassen van bestaande en nieuwe watertechnologieën en treden op als launching customer voor in Noord-Nederland ontwikkelde technieken.Adresgegevens
8911KZ Leeuwarden, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd082-friese-waterketen/
GD081 – Alternatieve Grondstoffen voor Papierproductie

Uitvoeren van industriële pilots met alternatieve grondstoffen voor de productie van papier en karton.Adresgegevens
2132NE Hoofddorp, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd081-alternatieve-grondstoffen-voor-papierproductie/
GD080 – LTO – Zonnepanelen voor Asbestdaken

Vervangen van asbestdaken van agrarische gebouwen door daken met zonnepanelen.Adresgegevens
8031DX Zwolle, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd080-lto-zonnepanelen-voor-asbestdaken/
GD079 – Aedes Zonnepanelen voor Asbestdaken

Vervangen van asbestdaken van woonhuizen door daken met zonnepanelen.Adresgegevens
2595AA Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd079-aedes-zonnepanelen-voor-asbestdaken/
GD078 – Regionale Samenwerking

Klimaatverbond Nederland bevordert in het kader van de Lokale Klimaatagenda regionale samenwerking tussen gemeenten en ondersteunt koplopers.Adresgegevens
1506MZ Zaandam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Klimaat

Website
http://www.greendeals.nl/gd078-regionale-samenwerking/
GD077 – Verduurzaming Zwembaden

Partijen streven naar een constante en blijvende bewustwording van duurzame mogelijkheden en alternatieven in de zwembadsector. Voorts stellen partijen een streefpercentage vast voor de vermindering van de inzet van fossiele brandstoffen.Adresgegevens
2514JS Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd077-verduurzaming-zwembaden/
GD076 – Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen

De Afval-Energie-Centrales willen investeren in een duurzame, nuttige toepassing van AEC-bodemas in de gehele keten en meewerken aan de ontwikkeling van initiatieven en de communicatie daarover.Adresgegevens
5223LB 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd076-verduurzaming-nuttige-toepassing-aec-bodemassen/
GD075 – Het Landgoedbedrijf

Stimuleren van innovatie en maatschappelijk ondernemerschap bij landgoedeigenaren opdat zij blijvend bijdragen aan kwaliteit van natuur en biodiversiteit en daartoe de ruimte krijgen om te ondernemen.Adresgegevens
6581KM Malden, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd075-het-landgoedbedrijf/
GD074 – Biodiversiteit Oosterschelde

Haalbaarheidsstudie naar gecontroleerde aanvoer van zoet, nutriëntenrijk water naar de Oosterschelde, gericht op verbetering van de situatie voor natuur en mossel- en oestersector.Adresgegevens
4331BK Middelburg, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit, Klimaat, Voedsel, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd074-biodiversiteit-oosterschelde/
GD073 – Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur

Boeren en terreinbeherende organisaties (TBO’s) willen komende drie jaar nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en (TBO’s) in de regio verkennen en vorm laten krijgen.Adresgegevens
5017GP Tilburg, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd073-samen-ondernemen-in-landbouw-en-natuur/
GD072 – Producerend Landschap

Het agrarisch bedrijfsleven, natuurbeheerders en de Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk nieuwe constructies voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in de Ecologische Hoofdstructuur-, Natura 2000- en aangrenzende gebieden.Adresgegevens
5223DE 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd072-producerend-landschap/
GD071 – Biodiversiteit+ label

Ontwikkelen en in de markt zetten van een Biodiversiteit+label voor agrarische producten.Adresgegevens
1012VE Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd071-biodiversiteit-label/
GD070 – Biomimicry

Natuur inzetten als inspiratiebron voor duurzame innovaties.Adresgegevens
5611BJ Eindhoven, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd070-biomimicry/
GD069 – Vogelwerende Teelt Olifantsgras

Onderzoeken of de teelt van Olifantsgras (Miscanthus) ervoor kan zorgen dat de omgeving rond Schiphol onaantrekkelijk wordt voor ganzen en andere grotere vogelsoorten, enerzijds om vliegveiligheid te verbeteren, anderzijds om de concurrentiekracht van boeren te vergroten.Adresgegevens
1161GG Zwanenburg, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Biodiversiteit, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd069-vogelwerende-teelt-olifantsgras/
GD068 – Veenvervanging

Stimuleren inzet veenvervangers. Verdere groei productie van biobased veenvervangers wordt begrensd door beschikbaarheid van geschikte reststromen, met name hout. Onderzocht wordt of gebruik van hout hoger in de cascade kan worden gestimuleerd (voor biobased veenvervanging versus energieproductie).Adresgegevens
6708PW Wageningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd068-veenvervanging/
GD067 – Nuttige Toepassing Resthout

Bevorderen van de inzet van resthout bij de energie opwekking op bedrijfsterreinen van de emballage- en palletindustrie.Adresgegevens
6709PA Wageningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd067-nuttige-toepassing-resthout/
GD066 – Tijdelijke Natuur

Samenwerking tussen bedrijven in een alliantie, gericht op slimmer omgaan met tijdelijke natuur (5 voorbeeldprojecten van de grond trekken en juridische belemmeringen wegnemen).Adresgegevens
3511DT Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd066-tijdelijke-natuur/
GD065 – Biodiversiteit en Economie

Vorming van een publiek private uitvoeringsorganisatie (Platform Biodiversiteit Ecosysteemdiensten en Economie BEE) om bedrijfsleven en het onderwerp biodiversiteit met elkaar te verbinden.Adresgegevens
2594AV Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd065-biodiversiteit-en-economie/
GD064 – Rotterdam: Duurzame daden

Initiatiefnemers willen in Rotterdam bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.Adresgegevens
3083EW Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd064-rotterdam-duurzame-daden/
GD063 – Haarlem: De Haarlemse Methode

Initiatiefnemers willen in Haarlem bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.Adresgegevens
2011VB Haarlem, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd063-haarlem-de-haarlemse-methode/
GD062 – Groningen: Slim Wonen met Energie

Initiatiefnemers willen in Groningen bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.Adresgegevens
9712LM Groningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd062-groningen-slim-wonen-met-energie/
GD061 – Den Bosch: De Slimme Buurt

Initiatiefnemers willen in Den Bosch bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.Adresgegevens
5211HH 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd061-den-bosch-de-slimme-buurt/
GD060 – Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat

Initiatiefnemers willen in Amsterdam bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.Adresgegevens
1019GW Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd060-amsterdam-snel-verduurzamen-in-bewoonde-staat/
GD059 – Energie-Nederland

Onderdelen betreffen: Bij-en meestook van biomassa,voorbereidien leveranciersverplichting, windenergie, groen gas en duurzame warmte, energiebesparing, elektrisch vervoer, decentrale energieopwekking, CO2 afvang en – opslag.Adresgegevens
2511CW Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Klimaat, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd059-energie-nederland/
GD058 – Netbeheer Nederland

Inzet Netbeheerders bij de versnelling van de energietransitie door: proeftuinen voor smart grids, uitrol van slimme meters en energiebesparing in de gebouwde omgeving, het invoeden op het gasnet van groen gas en het realiseren van laadpunten voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte.Adresgegevens
2595 DA nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd058-netbeheer-nederland/
GD057 – Unie van Waterschappen

Realiseren van grootschalige energiefabrieken die biogas, groene stroom en duurzame warmte opwekken en het terugwinnen van nutriënten/grondstoffen.Adresgegevens
2596 AA Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd057-unie-van-waterschappen/
GD056 – Rotterdam Climate Initiative

Onderdelen zijn: Groene gebouwen (prestatiecontracten voor diverse soorten gebouwen),ontwikkeling van een klimaatneutrale wijk, elektrisch vervoer, industriële warmtebenuitting, windenergie, biobased economy, trainingen voor milieudiensten.

 Adresgegevens
3011AE Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Grondstoffen, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd056-rotterdam-climate-initiative/
GD055 – Provincie Zuid-Holland

Verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en de economische ontwikkeling in deze provincie die hiermee gepaard gaat.

 Adresgegevens
2596AW Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Klimaat, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd055-provincie-zuid-holland/
GD054 – Provincie Zeeland

Onderdelen zijn restwarmtebenutting in het Sloegebied en in de Kanaalzone, project voor een getijdencentrale en een ‘tidal’ testcentrum.Adresgegevens
4331BK Middelburg, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Klimaat, Mobiliteit, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd054-provincie-zeeland/
GD053 – Provincie Overijssel

Zes projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Overijssel. De projecten zijn gericht op de financiering van duurzame energieprojecten, energiebesparing (zoals een restwarmtenet) en duurzame energie (zoals een aardwarmteproject).

 Adresgegevens
8012EE Zwolle, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd053-provincie-overijssel/
GD052 – Provincie Noord-Brabant

Stimulering van elektrisch vervoer, biomassa en zon-PV. De Provincie heeft een garantiefonds voor biomassa en solarprojecten ingesteld met een totaal budget van €12 miljoen.Adresgegevens
5216TV 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Grondstoffen, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd052-provincie-noord-brabant/
GD051 – Provincie Limburg

Zeven projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Limburg: Realisatie van duurzame energiecentrales, restwarmtenetten en het verbeteren van energie-efficiëntie van bedrijventerreinen.Adresgegevens
6229GA Maastricht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd051-provincie-limburg/
GD050 – Provincie Gelderland

Ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en decentrale energieopwekking in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de energiesector.Adresgegevens
6811CG Arnhem, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd050-provincie-gelderland/
GD049 – DE-on

Oprichten van een Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) met het streven naar een energieneutraal Flevoland in 2020 (‘groen’) en het verzilveren van de economische kansen die daarmee samengaan (‘groei’).Adresgegevens
8232PH Lelystad, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Biodiversiteit, Bouw, Energie, Klimaat, Mobiliteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd049-de-on/
GD048 – Noord-Nederland

Uitbouw positie Noord-Nederland als Energyport van Nederland en Noordwest Europa door  productie biogas/groen gas, bundeling van energieonderwijs en onderzoek (Energy Academy) en uitrol van innovatieve duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.Adresgegevens
9712JG Groningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Grondstoffen, Klimaat, Mobiliteit, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd048-noord-nederland/
GD047 – Nieuw Financieringsmodel voor Zonnepanelen

De Gemeente Groningen en onderneming de Groene Golf gaan zonnepanelen op daken van particuliere huiseigenaren installeren (inzet 2500-3000 woningen). Dit doen ze door de zonnepanelen te financieren en periodiek hiervoor een bedrag te innen via de gemeentebelasting (naar Amerikaans voorbeeld).Adresgegevens
9712HW Groningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd047-nieuw-financieringsmodel-voor-zonnepanelen/
GD046 – Gemeente Amsterdam

Met de gemeente Amsterdam zijn diverse afspraken gemaakt, onder meer over energiebesparing bij ICT datacenters, stadsverwarming en het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen in de woningsector.Adresgegevens
1011PN Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Biodiversiteit, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd046-gemeente-amsterdam/
GD045 – Biogasproductie via Anaërobe Vergisting

Biogasproductie via anaërobe vergisting duurzamer en economisch robuuster maken.Adresgegevens
9407TG Assen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd045-biogasproductie-via-anaerobe-vergisting/
GD044 – Strategische energie-efficiency verbeteringen

Aluminiumsmelters en verwerkers werken aan het transport van aluminium in vloeibare toestand. Het transporteren van aluminium in vloeibare toestand is energie-efficiënter dan de uitgangssituatie waarbij aluminium wordt afgekoeld en vervolgens weer wordt opgewarmd.Adresgegevens
2713HX Zoetermeer, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd044-strategische-energie-efficiency-verbeteringen/
GD043 – Restwarmtebenutting

Samenwerking tussen bedrijfsleven en lokale overheid ivm restwarmtelevering.Adresgegevens
4903RD Oosterhout, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd043-restwarmtebenutting/
GD042 – Grasraffinage

Uit gras eiwitten voor diervoeders, bio-LNG, CO2 en bio-turf maken. Nieuwe businesscase. Opschaling gepland naar 20 lokaties in Nederland.Adresgegevens
8219PA Lelystad, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Biobased Economy

Website
http://www.greendeals.nl/gd042-grasraffinage/
GD041 – Biobased Park Westland

Oprichten van Biobased park waar bedrijven plantaardig restmateriaal verwaarden in hoogwaardige inhoudsstoffen zoals vezels, biociden, vruchtensappen en groen gas.Adresgegevens
2671GW Naaldwijk, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd041-biobased-park-westland/
GD040 – Energiebesparing

Met Tata Steel zijn diverse financieringsmodellen voor energiebesparing doorgesproken.Adresgegevens
1951JZ Velsen-Noord, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd040-energiebesparing/
GD039 – 4D technologie Oppervlakteontwikkeling

Sublean werkt samen met industriële koplopers, kennisinstellingen en gemeenten aan de totstandkoming van het systeem ‘4D oppervlakteontwikkeling.Adresgegevens
3364DA Sliedrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd039-4d-technologie-oppervlakteontwikkeling/
GD038 – Smart Community voor Energiebesparing in Woningen

Stichting Natuur & Mileu organiseert een smart community van energiekleinverbruikers. Deelnemers aan deze smart community krijgen via een webaplicatie inzage in hun gebruiksgegevens, krijgen energiebesparingstips en kunnen door energie te besparen sparen voor bepaalde producten of geld.Adresgegevens
3512NS Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd038-smart-community-voor-energiebesparing-in-woningen/
GD037 – Natuurlijk Kapitaal

Private investeringen in natuurlijk kapitaal voor het eigen vestigingsklimaat. Selectie van vijf icoonprojecten waarin ondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuurlijk kapitaal.Adresgegevens
3972LB Driebergen-Rijsenburg, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd037-natuurlijk-kapitaal/
GD036 – Warmtebenutting en Ontzwaveling

De NAM en Shell onderzoeken mogelijkheden voor respectievelijk een biologische gaszuiveringsintallatie en een WKK-installatie waarvan restwarmte zou kunnen worden geleverd aan omliggende bedrijven.Adresgegevens
2596HR Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd036-warmtebenutting-en-ontzwaveling/
GD035 – Duurzame Energie en Grondstoffen

Cosun wil binnen het eigen productieproces proberen fosfor- en stikstofkringlopen zoveel mogelijk te sluiten en – via inzet van vergisting – hernieuwbare energie opwekken.Adresgegevens
4814NE Breda, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd035-duurzame-energie-en-grondstoffen/
GD034 – Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie

Vergroten van de bekendheid met “microbiologie” voor breed publiek en bedrijfsleven.Adresgegevens
1018CZ Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Grondstoffen, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd034-ontwikkeling-duurzame-producten-met-platform-microbiologie/
GD033 – Groen Gas

Ontwikkeling van de groengasketen en vertienvoudiging productie groen gas in 2014.Adresgegevens
9727KC Groningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd033-groen-gas/
GD032 – Energieneutrale Zuivelketen

De zuivelketen bestaand uit zowel primaire producenten als verwerking, wil energieneutraal worden. Via reductie van methaanemissies, energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en de ontwikkeling van de energieneutrale stal.Adresgegevens
2719EK Zoetermeer, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd032-energieneutrale-zuivelketen/
GD031 – Nederlandse WindEnergie Associatie

Realiseren van 40 procent kostenreductie. NWEA zal met de sector innovatieve voorstellen ontwikkelen, het kabinet zorgt voor financiele instrumenten.Adresgegevens
3511JG Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd031-nederlandse-windenergie-associatie/
GD030 – Verduurzaming Betonketen

Verduurzaming van de gehele betonketen, van biodiversiteit bij de grindwinning tot besparing van energie en grondstoffen bij de betonproductie en hergebruik en bijmenging van sloop-beton. Daarnaast verduurzaming van o.a. ontwerp en logistiek.Adresgegevens
3511RV Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Grondstoffen, Bouw

Website
http://www.greendeals.nl/gd030-verduurzaming-betonketen/
GD029 – Energiebesparing bij het MKB

MKB-Nederland en intermediaire organisaties werken samen om, als eerste stap, bij 500 bedrijven een aantal standaard energiebesparingsmaatregelen te introduceren en investeringen in hernieuwbare energieproductie te stimulereren.Adresgegevens
2594AV Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd029-energiebesparing-bij-het-mkb/
GD028 – Gescheiden Afval Inzameling

Bouw van een website om inzamelpunten voor overtollige materialen/spullen bekend te maken bij consumenten.Adresgegevens
3047AT Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd028-gescheiden-afval-inzameling/
GD027 – Duurzame Warmte uit Biomassa

De ondernemer van ’t Voske streeft naar een energieneutraal paddenstoelenbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wil hij afgewerkte champost hergebruiken voor energieopwekking.Adresgegevens
5406NN Uden, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd027-duurzame-warmte-uit-biomassa/
GD026 – Koppert Cress

Koppert Cress wil via Warmte Koude Opslag haar bedrijf op een duurzame manier verwarmen, door gebruik te maken van een WKO waarbij de warmte op een hogere temperatuur dan gebruikelijk opgeslagen wordt.Adresgegevens
2681MB Monster, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd026-koppert-cress/
GD025 – KLM

Pilots: vliegen op biofuels door KLM en ontwikkeling vergister door KLM.Adresgegevens
1182GP Amstelveen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd025-klm/
GD024 – Materialen voor Energietoepassingen

Onderzoek naar en vermarkten van materialen voor energietoepassingen. Samenwerking tussen ECN en de 3 TU’s waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars onderzoeksinfrastructuur en de toetsing plaatsvindt door het bedrijfsleven.Adresgegevens
1755LE Petten, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Klimaat, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd024-materialen-voor-energietoepassingen/
GD023 – Bio-WKK en restwarmtebenutting

Verwarming van nieuwbouw met restwarmte van de Jaap Eden ijsbaan.Adresgegevens
1098NJ Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd023-bio-wkk-en-restwarmtebenutting/
GD022 – Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer

Het realiseren van 10.000 slimme laadpunten en 100 snellaadpunten, op privaat terrein en openbaar toegankelijk privaat terrein; waar nodig aanpassen van wet- en regelgeving om nieuwe commerciële proposities mogelijk te maken.Adresgegevens
1016GD Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd022-infrastructuur-voor-elektrisch-vervoer/
GD021 – Vergroening MDI (polyurethaan) productie

Bouw van een proeffabriek om innovatieve procesintensificatie op fabrieksschaal te testen met als doel de MDI (polyurethaan) productie verder te vergroenen (energiebesparing en veiligheid).Adresgegevens
3197KG Botlek Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd021-vergroening-mdi-polyurethaan-productie/
GD020 – Zonne-energie

Stimuleren van zonne-energie door opzetten van een systeem voor kwaliteitsborging, promotie en technische ondersteuning voor zonne-energiesystemen en informatievoorziening aan consumenten over kosteneffectiviteit van zonne-energie en de verzameling en verspreiding van monitoringsgegevens van zonne-energiesystemen.Adresgegevens
3511JG Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd020-zonne-energie/
GD019 – Green Environmental Technology

Initiatiefnemers willen de productie van duurzame energie op agrarische bedrijven bevorderen via een nieuwe mest vergistingstechniek en tegelijkertijd de waterkwaliteit verbeteren.Adresgegevens
3821BM Amersfoort, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd019-green-environmental-technology/
GD018 – Groene Investeringsmaatschapij

Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Holland Financial Centre naar knelpunten bij financiering van duurzame projecten.Adresgegevens
1082MS Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's:

Website
http://www.greendeals.nl/gd018-groene-investeringsmaatschapij/
GD017 – Geo Power Oudcamp e.a.

Een cluster van 8 glastuinbouwbedrijven wil via de toepassing van diepe aardwarmte aardgas besparen.Adresgegevens
2676CW Maasdijk, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd017-geo-power-oudcamp-e-a/
GD016 – Decentrale duurzame energieopwekking

Professionalisering van honderden lokale en regionale (duurzame) energie-initiatieven.Adresgegevens
3511JG Utrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd016-decentrale-duurzame-energieopwekking/
GD015 – Duurzame Filmproducties

Businessplancompetitie voor het duurzaam produceren van films en het opzetten van een Platform Green Film Making.Adresgegevens
1054DC Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's:

Website
http://www.greendeals.nl/gd015-duurzame-filmproducties/
GD014 – Bio Energie Centrale (BEC) Essent

Heropening van Bio Energie Centrale (BEC) Cuijk met de inzet van diverse lokale biomassa reststromen als brandstof en waarbij gestreefd wordt naar lokale warmteafzet.Adresgegevens
5433NG Katwijk, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd014-bio-energie-centrale-bec-essent/
GD013 – Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven

Ontwikkelen van kleinschalige monomestvergisting en verlichten vergunningprocedure.Adresgegevens
5211AK 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Mobiliteit, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd013-biogas-en-kleinschalige-vergisting-bij-zuivelbedrijven/
GD012 – Windenergie

Het opzetten van een nieuw type windcoöperatie, waarbij burgers mede-eigenaar van de windmolen worden en de opgewekte stroom thuisgeleverd krijgen.Adresgegevens
3244AA Nieuwe-Tonge, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd012-windenergie/
GD011 – Duurzame Verwerking Tapijtstromen

Gescheiden inzamelen van tapijtstromen om deze te recyclen tot grondstof.Adresgegevens
5142PA Waalwijk, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd011-duurzame-verwerking-tapijtstromen/
GD010 – De Meerlanden en SGN

Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland gaan restwarmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw.Adresgegevens
1435CA Rijsenhout, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd010-de-meerlanden-en-sgn/
GD009 – De Kruideniergroep, CoP Bedrijven en Biodiversiteit

Uitwisseling van praktijkervaringen bij het omgaan met biodiversiteit (gebruik ervan meewegen in investeringsbeslissingen) in een divers netwerk van ondernemers.Adresgegevens
3087AE Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd009-de-kruideniergroep-cop-bedrijven-en-biodiversiteit/
GD008 – De Groene Zaak

Brede deal onder andere gericht op bevorderen duurzaam inkopen en het bezien van omstandigheden waarin koper en gebruiker niet dezelfde zijn.Adresgegevens
2514JK Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd008-de-groene-zaak/
GD007 – Energieverduurzaming Glastuinbouw

Samenwerkingsverband tussen één glastuinbouwonderneming en vijf Zeeuwse agrariërs. Het project beoogt de productie en het gebruik van groen gas, CO2 en water uit vergisting van plantaardig restmateriaal.Adresgegevens
4411RT Rilland, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd007-energieverduurzaming-glastuinbouw/
GD176 – Beter in het groen.nl

Doel van de deal is het ontwikkelen van een publiekelijk ontsloten digitale databank Beter in het groen.nl waarin informatie over structurele initiatieven op het snijvlak van gezondheid en natuur in de groene omgeving vindbaar is in de directe woon- en werkomgeving.Adresgegevens
3581KP Utrecht, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd176-beter-in-het-groen/
GD175 – Duurzaam Toerisme

Partijen willen duurzaam toerisme bevorderen door middel van het ontwikkelen van een door alle partijen gedragen visie op de wijze waarop duurzaamheid wordt beschouwd. Om dat te bereiken werken zij samen, wisselen ze kennis en ervaring uit en ondernemen ze een aantal acties, die er op gericht zijn om de duurzaamheid en het verduurzamen van bestemmingen te bevorderen.Adresgegevens
2595BN Den Haag, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd175-duurzaam-toerisme/
GD174 – Grondstoffen Waterschappen

Op basis van reeds opgedane ervaringen willen Partijen de (terug)winning van grondstoffen uit rioolwater stimuleren, versnellen en waar mogelijk opschalen. Partijen streven naar realisatie van pilot- en demonstratieprojecten en richten zich in eerste instantie op de productie en levering van fosfaat, cellulose, bioplastics, alginaat en CO2.Adresgegevens
2596AA Den Haag, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd174-grondstoffen-waterschappen/
GD173 – Zero Emission Stadslogistiek

Deze Green Deal heeft als eerste doel dat Partijen gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken, minstens tot 1 januari 2020 activiteiten gaan ontplooien en opschalen om de beweging richting Zero Emission Stadslogistiek te versnellen. Een van de voornaamste acties om dit te bereiken is dat er per gemeente of regio Living Labs Zero Emission Stadslogistiek ontwikkeld en uitgevoerd worden.Adresgegevens
3981AJ Bunnik, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Energie, Klimaat, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd173-zero-emission-stadslogistiek/
GD172 – Schone Stranden

Een groot aantal Nederlandse kustgemeenten, bedrijven, vrijwilligers en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Green Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij het afvalgedrag van strandbezoekers positief beïnvloeden zodat er in 2020 minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden.Adresgegevens
1948LC Beverwijk, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd172-schone-stranden/
GD171 – Visserij voor een Schone Zee

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt verminderen. De hele afvalketen van de visserij werkt mee om afval gescheiden aan boord en in Nederlandse havens op te slaan, en zo veel mogelijk te recyclen.Adresgegevens
1976DC IJmuiden, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit, Grondstoffen, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd170-take-back-chemicals/
GD170 – Take Back Chemicals

Het doel van deze Green Deal is het in de praktijk tot uitvoering brengen van innovatieve bedrijfsmodellen die een duurzaam en efficiënt gebruik en hergebruik van chemische stoffen en materialen bewerkstelligen en het wegnemen van belemmeringen die hierbij ervaren worden.Adresgegevens
3818JN Amersfoort, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd170-take-back-chemicals/
GD169 – Verduurzaming Scholen

Partijen willen met deze Green Deal, gericht op het verduurzamen van bestaande PO en VO scholen, een extra impuls geven aan de versnelde realisatie van een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers in een energiezuinig en betaalbaar onderwijsgebouw.Adresgegevens
3561GE Utrecht, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd169-verduurzaming-scholen/
GD168 – Cirkelstad

Deze Green Deal heeft als doel de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector te ondersteunen door in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak te realiseren. Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van projecten (nieuwbouw, verbouw, renovatie) en het borgen van praktijkervaringen waarbij de betrokken partijen samenwerken.Adresgegevens
3581SX Utrecht, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Bouw, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd168-cirkelstad/
GD167 – Groene Daken

Partijen willen door landelijke stimulering de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benutten. Zij zullen het meervoudig ruimtegebruik van begroeide daken stimuleren door: een maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen, de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren en de ontwikkelde suggesties in drie tot vijf bestaande pilotprojecten te toetsen.Adresgegevens
3454PW Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit, Bouw

Website
http://www.greendeals.nl/gd167-groene-daken/
GD166 – Scheepsafvalketen

Partijen in de Green Deal Scheepsafvalketen willen verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan. Driekwart van het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht én harmonisatie van afvalafgifte in havens, willen partijen bijdragen aan het sluiten van de kunststofkringloop.Adresgegevens
3072AP Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd166-scheepsafvalketen/
GD165 – Trias onderzoeksboring Westland

“Partijen willen onderzoeksboringen naar de Triasaardlaag realiseren. Hierdoor kunnen zij de potentie van de aardlaag in kaart brengen. Na vaststelling van de eigenschappen van de Triasaardlaag in de gemeente Westland zullen zij een geothermisch doublet (gesloten aardwarmtesysteem) realiseren voor de winning van aardwarmte.Adresgegevens
2685AP Poeldijk, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd165-trias-onderzoeksboring-westland/
GD164 – Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Partijen beogen met de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken.Adresgegevens
2594AL Den Haag, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd164-groene-gewasbeschermingsmiddelen/
GD163 – CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland

Het doel van deze Green Deal is het realiseren van een bron voor kwalitatief goede CO2 (uit rookgassen) en een leidingnetwerk voor de distributie van CO2 naar glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Dan kan de glastuinbouw veel meer gebruik gaan maken van rest- en aardwarmte voor de verwarming van de kassen. Daardoor wordt de sector duurzamer en haar concurrentiepositie sterker.Adresgegevens
1431GB Aalsmeer, Nederland

Startjaar: 2015
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd163-co2-voorziening-glastuinbouw-noord-holland/
GD162 – CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten

Beoogde resultaten van deze Green Deal zijn: een geharmoniseerde lijst met CO2-emissiefactoren voor CO2-berekeningsinstrumenten, een breed draagvlak voor en toepassing van deze lijst (mede door instelling van een helpdesk), een transparant proces tot (jaarlijkse) validatie van de emissiefactoren op de lijst en een hoger gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten onder consumenten, overheden en bedrijven.Adresgegevens
3011VA Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Klimaat

Website
http://www.greendeals.nl/gd162-co2-emissiefactoren-en-co2-berekeningsinstrumenten/
GD161 – Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal

Doel van deze Green Deal is om adequate methoden en tools te ontwikkelen om (positieve en negatieve) impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal kapitaal inzichtelijk te maken en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen.Adresgegevens
1018DD Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd161-samenwerken-aan-transparantie-van-natuurlijk-en-sociaal-kapitaal/
GD160 – Grassen en Gewassen

Het doel van deze Green Deal is het ontwikkelen van business cases en marktopbouw van biobased producten, met als basismateriaal grassen en gewassen.Adresgegevens
1013AA Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2014
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd160-grassen-en-gewassen/
GD159 – Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten

Partijen willen met deze Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door middel van het inkoopinstrument. Concreet betekent dit dat inkopende organisaties in 2014 ieder minimaal twee Circulaire Inkoop trajecten starten en dat ze de kennis en ervaring die ze hiermee opdoen actief delen met ‘inkopend Nederland’. PIANOo, NEVI, MVO Nederland en Circle Economy faciliteren dit kennisdelen. Waar mogelijk en relevant integreren de deelnemers Circulair Inkopen in hun inkoopprocessen.Adresgegevens
2726JC Zoetermeer, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd159-circulair-inkopen-meer-waarde-voor-de-hele-keten/
GD158 – Fair Meter

Bij de productie van de Fair Meter wordt minimaal gebruik gemaakt van nieuw gewonnen grondstoffen, die in elk geval op verantwoorde wijze moeten zijn gewonnen (‘Fair’). Doel is om de meter te vervaardigen uit opnieuw gebruikte en recyclebare materialen. Daarnaast wordt de meter voorzien van een grondstoffenlabel. Doel is dat in 2020 elke uitgeleverde meter voor meer dan 98% bestaat uit gebruikte grondstoffen en materialen en designed for re-use. Gestart wordt met een gecontroleerd experiment van ten minste 1.000 Fair Meters.Adresgegevens
6812AH Arnhem, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd158-fair-meter/
GD157 – Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval

Partijen willen de GFT-inzameling verduurzamen en tevens een hoogwaardige verwerkingsoptie ontwikkelen voor GFT. Partijen werken samen om onderzoek te doen naar de winning van PHA (Poly Hydroxy Alkanoaat) uit GFT om zo de productie van bioplastics mogelijk te maken. Daartoe spreken partijen af dat in 2014 een pilotinstallatie wordt gerealiseerd voor de productie van PHA. Van het in de pilotinstallatie geproduceerde PHA worden zakjes gemaakt voor de milieuvriendelijke inzameling van GFT in de gemeente Venlo.Adresgegevens
8561EL Balk, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biobased Economy, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd157-productie-bioplastics-uit-groente-fruit-en-tuinafval/
GD156 – Nederland Hotspot voor Circulaire Economie

Doel van deze Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door opschaalbare circulaire projecten uit te voeren. Door de realisatie van synergie tussen bedrijfsprojecten, het maken van overkoepelende sector- en regionale analyses en het beleid gericht op Groene Groei kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de circulaire economie positioneren.Adresgegevens
1016GD Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biobased Economy, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd156-nederland-hotspot-voor-circulaire-economie/
GD155 – Smart Energy Cities

Partijen willen met deze Green Deal een extra impuls geven aan energiebesparing en de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening. Het doel is om in de periode 2014-2019 nieuwe slimme energieconcepten zodanig op te schalen, dat deze op enkele locaties in de betrokken gemeenten kunnen worden toegepast met een totale omvang van minimaal 100.000 gebouwen.Adresgegevens
3818JN Amersfoort, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd155-smart-energy-cities/
GD154 – Biobased Bouwen

Het bevorderen van de toepassing van biobased materialen, producten en bouwconcepten door het creëren van een gelijk speelveld hiervoor. Acties hierbij zijn het beschikbaar stellen van data zodat voldaan kan worden aan de relevante bouw- en milieuregelgeving, het verbeteren van de kennisuitwisseling over dit onderwerp en het ontwikkelen van een coherente marktstrategie.Adresgegevens
6701DZ Wageningen, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd154-biobased-bouwen/
GD153 – Groen Bouwen

Deze Green Deal is een concrete invulling van de Green Deal Biobased Bouwen. Partijen willen de ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en -technieken stimuleren. Maxergy zal daarbij als demonstratieproject dienen. Dit gebouw zal bestaan uit 100% biobased en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen en wordt energie neutraal. Ook wordt een biobased tuin aangelegd waar, binnen 50 jaar, de in het gebouw gebruikte materialen kunnen hergroeien.Adresgegevens
6422RG Heerlen, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd153-groen-bouwen/
GD152 – Financiering Duurzame Energieprojecten

Het expertisecentrum financiering duurzame projecten brengt technische en financiële kennis en expertise samen omtrent specifieke energieprojecten. Door deze bundeling van kennis en expertise wordt beoogd de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten te bevorderen.Adresgegevens
3704HD Zeist, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd152-financiering-duurzame-energieprojecten/
GD151 – De Groene Grachten

Doel van stichting De Groene Grachten is om door energiebesparing in panden en de opwekking van groene energie een doorbraak te realiseren in het verduurzamen van monumentale panden.Adresgegevens
1017WB Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd151-de-groene-grachten/
GD150 – Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Deze Green Deal gaat over het bevorderen van duurzaam bosbeheer, wereldwijd. De partijen gaan samenwerken om het aandeel hout uit duurzaam beheerd bos voor de Nederlandse markt te vergroten.Adresgegevens
1405HM Bussum, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biodiversiteit, Bouw, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd150-bevorderen-duurzaam-bosbeheer/
GD149 – Duurzame aanpak Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)

Organisaties in de spoor en GWW sector ontwikkelden in 2009 tot 2012 een aanpak om duurzaam inkopen in de GWW sector beter tot zijn recht te laten komen en kansen voor duurzaamheid en innovatie beter te benutten. De aanpak Duurzaam GWW is nu zo ver ontwikkeld dat de partijen hem kunnen implementeren, verder verspreiden en doorontwikkelen.Adresgegevens
2718RP Zoetermeer, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd149-duurzame-aanpak-grond-weg-en-waterbouw-gww/
GD148 – Levende Duurzame Buitenruimtes

Doel is het bevorderen van een duurzame inrichting van particuliere en openbare buitenruimtes in Nederland zodat de biodiversiteit wordt gewaarborgd en verder toeneemt.Adresgegevens
7078AR Megchelen, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Biodiversiteit, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd148-levende-duurzame-buitenruimtes/
GD147 – Inzameling, Demontage en Recycling van Bromfietsen en Snorfietsen

De partijen in deze Green Deal streven ernaar om afgedankte brom- en snorfietsen in te zamelen en op een milieuvriendelijke wijze te demonteren. Zo leveren ze een bijdrage aan het recyclen van brom- en snorfietsen.Adresgegevens
1101EE Amsterdam Zuid-Oost, Nederland

Startjaar: 2013
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd147-inzameling-demontage-en-recycling-van-bromfietsen-en-snorfietsen/
GD146 – Fiets in het woon-werkverkeer

Verhoging van het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer van 25 naar 30% in 10 jaar, via o.a. voorlichting, stimuleren “park & bike” , aanpassen lease-arrangementen, ondersteuning Pilot IJburg, publiceren Richtlijnen voor snelfietsroutes.Adresgegevens
2596EC Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Klimaat, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd146-fiets-in-het-woon-werkverkeer/
GD145 – Teruglevering van Remenergie

Realiseren van meer samenwerking t.a.v. duurzame innovaties tussen alle partijen in het railgebonden vervoer.Adresgegevens
6221BD Maastricht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd145-teruglevering-van-remenergie/
GD144 – Kennisplatform Duurzaam Spoor

Partijen willen met het oog op een verdere verduurzaming van het spoor een pilot uitvoeren voor teruglevering van remenergie aan het bovenleidingnetwerk.Adresgegevens
2132XW Hoofddorp, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd144-kennisplatform-duurzaam-spoor/
GD143 – Zero Emissie Busvervoer

Uitvoeren van pilotprojecten met zero-emissie bussen in het OV, onderzoeken wat de optimale concessiestructuur is en evalueren van de pilots. Met de ervaringen uit de pilots opstellen en optimaliseren van het kostensimulatiemodel en dit ter beschikking stellen aan decentrale overheden.Adresgegevens
5216TV 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd143-zero-emissie-busvervoer/
GD142 – Duurzame Inzameling Textiel

Doel is dat in 2015 het aandeel textiel in het restafval is verminderd met 50% tov 2011; daartoe willen partijen de gescheiden inzameling van textiel bevorderenAdresgegevens
6811KS Arnhem, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd142-duurzame-inzameling-textiel/
GD141 – Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie

Partijen willen in onderlinge samenwerking komen tot rapportages over specifieke karakteristieken van biomassa voor energie die in Nederland wordt omgezet.Adresgegevens
2511CW Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd141-rapportage-duurzaamheid-vaste-biomassa-voor-energie/
GD140 – Groene Gevangenis Veenhuizen

Opstellen van een businesscase waarin biomassa in een regionale keten de Penitentiaire inrichtingen Veenhuizen kan voorzien van duurzame energie.Adresgegevens
9341BC Veenhuizen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Biodiversiteit, Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd140-groene-gevangenis-veenhuizen/
GD139 – Het Pad

Pilot van de Radboud Universiteit voor een wandelpad als ´gratis´ medicijn depressieve patiënten. Vraag aan overheid is inzet kennis en netwerk (o.a. in richting zorgverzekeringen). Belang is bewijsvoering positieve relatie zorg en natuur.Adresgegevens
6525AJ Nijmegen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd139-het-pad/
GD138 – Icoonproject Landgoed Schöndeln

Partijen werken samen om een multifunctioneel landgoed te realiseren, waarbij aan een breed publiek wordt getoond hoe op een natuurlijke wijze vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Naast deze economische kern is er veel ruimte voor natuur en recreatief medegebruik.Adresgegevens
6229GA Maastricht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd138-icoonproject-landgoed-schondeln/
GD137 – Ja Natuurlijk

Bijdrage aan de maatschappelijke dialoog over de relatie mens-natuur bij de transitie naar een biobased society.Adresgegevens
2517HV Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd137-ja-natuurlijk/
GD136 – Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie

Realisatie van een vijftal projecten gericht op energiebesparing van 35% in de Textielservice sector. De projecten maken onderdeel uit van de Routekaart Textielservice 2030Adresgegevens
4061AB Ophemert, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd136-textielservice-industrie-zet-in-op-energie-efficientie/
GD135 – Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht

Ontwikkeling van tools voor het meten van ecologische footprints en invoering van nieuwe mobiliteitsconcepten voor bedrijven.Adresgegevens
3584BA Utrecht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie, Klimaat, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd135-duurzame-mobiliteit-provincie-utrecht/
GD134 – Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB

Vergroten innovatiekracht van MKB rond elektrische mobiliteit en versnelling groei door middels vouchers specifieke kennis op te bouwen.Adresgegevens
2611BA Delft, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd134-versnelling-innovatie-elektrische-mobiliteit-bij-mkb/
GD133 – Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen industrie

Ketenbenadering voor industriële energiebesparing vooruitlopend op de invoering van nieuwe Europese normen voor elektrische aandrijfsystemen.Adresgegevens
2111WV Aerdenhout, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd133-efficiente-elektrische-aandrijfsystemen-industrie/
GD132 – Metropoolregio Amsterdam Elektrisch

Stimuleren van elektrisch vervoer in de regio Amsterdam d.m.v. subsidie voor voertuigen van veelrijders en de ontwikkeling van laadinfrastructuur.Adresgegevens
1011AC Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd132-metropoolregio-amsterdam-elektrisch/
GD131 – Turntoo

Inkoopexperiment om te leren hoe performance based contracting werkt en wat daarbij de wettelijke en bestuurlijke belemmeringen zijn.Adresgegevens
1019LB Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd131-turntoo/
GD130 – Nijmegen

Onderdelen zijn: Windenergie, kwaliteitsverbetering bestaande woningen, duurzame restwarmte.Adresgegevens
6511PP Nijmegen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd130-nijmegen/
GD129 – Solar Energy Application Centre

Solar Energy Application Centre (SEAC) is opgericht om technieken gebruiksklaar te maken op snijvlak tussen gebouwde omgeving en zonne-energie.Adresgegevens
5656AE Eindhoven, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd129-solar-energy-application-centre/
GD128 – Landgoed De Logt

Het nieuwe landgoed is een integraal innovatief project waarin verschillen functies samenkomen: duurzame energie (realisatie van een biogasinstallatie uit mest en organisatische reststoffen afkomstig van het landgoed), landbouw, recreatie, natuurbeheer, biodiversiteit en duurzaam gebruik van water.Adresgegevens
5062TK Oisterwijk, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd128-landgoed-de-logt/
GD127 – Gelijkspanning Haarlemmermeer

Partijen zetten zich in om het gebruik van energiebesparende gelijkspanning gemeengoed te maken in distributie en opwekking. In een glastuinbouwgebied realiseren de partijen een duurzame proeftuin voor gelijkspanning. Deze Green Deal draagt bij aan het verder opbouwen van kennis over deze technologie.Adresgegevens
1431EG Aalsmeer, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd127-gelijkspanning-haarlemmermeer/
GD126 – Utrechtse Energie!

Centraal in de deal staat: het wegnemen van belemmeringen en ondersteunen van initiatieven voor duurzaam ondernemerschap, mogelijkheden om de bodem effectiever in te zetten voor duurzame energie, stimuleren van energiebesparing op scholen en schoon vervoer en duurzame mobiliteit.Adresgegevens
3512GG Utrecht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd126-utrechtse-energie/
GD125 – Tussen Fiets en Auto

Gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling en positionering van betaalbare en duurzame, elektrisch aangedreven, binnenstedelijke transportmiddelen tussen fiets en auto.Adresgegevens
1329BP Almere, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd125-tussen-fiets-en-auto/
GD124 – LNG: Rijn en Wadden

Bespoedigen van de introductie van vloeibaar aardgas als schone transportbrandstof in NederlandAdresgegevens
3089JH Rotterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Klimaat, Water

Website
http://www.greendeals.nl/gd124-lng-rijn-en-wadden/
GD123 – Businesscase Zonnig Laden

Uitwerken van de business case (incl. waardecreatie voor andere partijen) voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer op private bedrijfsterreinen, waarbij de elekrtriciteit zelf wordt opgewekt met ZON-PV.Adresgegevens
9712JX Groningen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd123-businesscase-zonnig-laden/
GD122 – Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio

In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden willen partijen door middel van het afsluiten van drie regionale energieconvenanten het draagvlak voor een duurzame energiehuishouding vergroten. Doelstelling is om in drie jaren minimaal 10% energie te besparen ten opzichte van het referentiejaar.Adresgegevens
4126RE Hei- en Boeicop, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd122-energieconvenanten-1-2-en-3-op-weg-naar-een-energieneutrale-regio/
GD121 – Windplan Wieringermeer

Uitbreiding naar 300-400 MW opgesteld vermogen ten opzichte van het huidig opgestelde vermogen van 110 MW.Adresgegevens
1761VM Anna Paulowna, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd121-windplan-wieringermeer/
GD120 – Stadsverwarming 2.0

Stadsverwarming Purmerend neemt een biowarmtecentrale in gebruik als duurzame warmtebron voor het stadsverwarmingsnet. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatie van het distributienet en energiebesparing bij de eindgebruiker. Initiatief vindt plaats in samenwerking met Staatsbosbeheer (levering biomassa).Adresgegevens
1442LE Purmerend, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd120-stadsverwarming-2-0/
GD119 – NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen

Vervanging van gevaarlijke stoffen die moeten worden uitgefaseerd door biobased alternatieven.Adresgegevens
2491AK Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd119-nrk-substitutie-gevaarlijke-stoffen/
GD118 – NRK Groen Certificaten

Certificeringssysteem voor bioplasticsAdresgegevens
2491AK Den Haag, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd118-nrk-groen-certificaten/
GD117 – Kamer van Koophandel Noord Nederland

Inventariseren en wegnemen knelpunten voor de ontwikkeling van een biobased economy en opzetten van een experimenteerzone in de regio Veenkoloniën-EemsdeltaAdresgegevens
9727KB Groningen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd117-kamer-van-koophandel-noord-nederland/
GD116 – Nova Lignum

Bouwmaterialen zoals muurplaten, uit restmateriaal uit de glastuinbouiw zoals auberginestengels en andere reststromen.Adresgegevens
4762PA Zevenbergen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Bouw, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd116-nova-lignum/
GD115 – Third Paradise

Doel is om met verbeelding en inspiratie een maatschappelijke dialoog over de transitie naar een biobased economy te creëren in de samenleving, door kunst en cultuur.Adresgegevens
1033RC Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd115-third-paradise/
GD114 – Natural Plastics B.V.

Nieuwe plantmethode voor bomen: plantankers van afbreekbare bioplastics ipv boompalen.Adresgegevens
1967DC Heemskerk, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd114-natural-plastics-bv/
GD113 – Biobased Innovations

R&D werkprogramma’s opzetten via een open innovatiemodel. In aansluiting op onder meer de lokatie Green Chemistry Campus.Adresgegevens
4612PX Bergen op Zoom, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd113-biobased-innovations/
GD112 – Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus wil op het snijvlak agro-chemie faciliteiten bieden aan jonge ondernemers en MKB, om nieuwe businesscases op te zetten. Gestreefd wordt naar 14 bedrijven in 2014.Adresgegevens
4612PX Bergen op Zoom, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd112-green-chemistry-campus/
GD111 – Stichting Noordzeeboerderij

Proefboerderij voor zeewierproductie op de NoorzeeAdresgegevens
1797SZ Den Hoorn Texel, Nederland

Startjaar: 2009
Thema's: Energie, Grondstoffen, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd111-stichting-noordzeeboerderij/
GD110 – Dutch Grown Polymers

Opzetten van een productieketen van suikerbiet naar PLA-bioplasticsAdresgegevens
4671TL Dinteloord, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd110-dutch-grown-polymers/
GD109 – Duurzaamheidslabel voor de Buitenruimte

Ontwikkeling van een gestandaardiseerde methode voor de integrale duurzaamheidsbeoordeling van producten en materialen in de buitenruimte, het zogenaamde NL Label, variërend van verhardings- en plantmaterialen tot straatmeubilair en in tuinen en parken toe te passen zaken.Adresgegevens
1412EE Naarden, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd109-duurzaamheidslabel-voor-de-buitenruimte/
GD108 – Duurzaamheid Doorgrond

In een versneld tempo meer akkerbouwers en afnemers te laten aansluiten bij Stichting Veldleeuwerik om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de akkerbouwbedrijven. Duurzaam is hier duurzaam op ecologisch, sociaal en economisch gebied.Adresgegevens
8341PZ Steenwijkerwold, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd108-duurzaamheid-doorgrond/
GD107 – Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe

Het bespoedigen van de realisatie van enkele belangrijke economische dragers op de Veluwe door partijen samen te brengen en intenties vast te leggen. Initiatiefnemers willen zo de mogelijkheden voor recreatie vergroten, natuur en landschap verbeteren en de lokale/regionale economie versterken.Adresgegevens
3511DT Utrecht, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd107-icoonproject-recreatiegebieden-en-natuur-veluwe/
GD106 – Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden-Nederland

Het bespoedigen van de realisatie van enkele belangrijke economische dragers in Uiterwaarden Midden-Nederland om hiermee de recreatiegebieden en de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten duurzaam in stand te kunnen houden.Adresgegevens
3601GR Maarssen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd106-icoonproject-recreatie-in-de-uiterwaarden-midden-nederland/
GD105 – Uitbreiding Camping Zeeburg

Realiseren uitbreiding van de camping en bijdragen aan de inrichting en het beheer van de aan de camping grenzende provinciale ecologische verbindingszone.Adresgegevens
1095KN Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd105-uitbreiding-camping-zeeburg/
GD104 – Land van Bezinning Zuid-Holland

De betrokken partijen willen samen één of meer nieuwe wellnesslandgoederen realiseren waarbij natuur- en recreatiegebieden rond de economische kern duurzaam worden ingericht en in stand gehouden.Adresgegevens
8166KJ Emst, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd104-land-van-bezinning-zuid-holland/
GD103 – Land van Bezinning Noord-Holland

De betrokken partijen willen samen één of meer nieuwe wellnesslandgoederen realiseren waarbij natuur- en recreatiegebieden rond de economische kern duurzaam worden ingericht en in stand gehouden.Adresgegevens
8166KJ Emst, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd103-land-van-bezinning-noord-holland/
GD102 – Blauwzaam Lint

Aanleg van een landschappelijke bloemrijke ecologische zone met een lengte van 40 Km. door 4 gemeenten variërend in breedte met een totale oppervlakte van zo’n 100 ha. De gezamenlijke investering voegt een nieuwe kwaliteit toe en waarborgt de leefbaarheid van onze regio.Adresgegevens
4126RE Hei- en Boeicop, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biodiversiteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd102-blauwzaam-lint/
GD101 – Biomassavergister Winterswijk

Bouw en beheer van een vergistingsinstallatie in het buitengebied van Winterswijk die hoofdzakelijk gevoed gaat worden met maaisel uit het landschap en natuurterrein.Adresgegevens
7109BD Winterswijk Miste, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Biodiversiteit, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd101-biomassavergister-winterswijk/
GD100 – Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!

Initiatiefnemers beogen een bewuster gebruik van (specifieke) kwaliteiten en herkomsten van plantmateriaal. Hierdoor wordt bosbeheer rendabeler, treedt er minder uitval van plantmateriaal op en wordt meer houtopbrengst mogelijk.Adresgegevens
5223DE 's-Hertogenbosch, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd100-weet-welk-plantmateriaal-je-verkoopt/
GD099 – Bio Energiecentrale Maashorst

Bio Energiecentrale Maashorst wil met behulp van mesofiele covergisting biogas produceren uit varkens- en pluimveemest van veehouderijbedrijven.Adresgegevens
5961ND Horst, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd099-bio-energiecentrale-maashorst/
GD098 – Van Covergisting Naar Mestvergisting

Het ombouwen van een covergistingsinstallatie in het Friese Achterkarspelen tot een mestvergistingsinstallatieAdresgegevens
9285XD Buitenpost, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd098-van-covergisting-naar-mestvergisting/
GD097 – Investeren in Duurzame Varkenshouderij

De Hoeve spant zich in om een integraal duurzaamheidsconcept aan varkenshouders aan te bieden, waardoor de sector binnen 2 jaar 50% energie bespaart en eind 2016 alle deelnemende varkenshouders CO2-neutraal zijn.Adresgegevens
5556VA Valkenswaard, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Voedsel

Website
http://www.greendeals.nl/gd097-investeren-in-duurzame-varkenshouderij/
GD096 – De Winst van Paardenmest

Equfec, Stichting iNSnet, Staal Agritech en Paard&Zo willen bouwen aan een installatie die paardenmest en strooisel kan drogen en pelleterenAdresgegevens
9403TH Assen, Nederland

Startjaar: 2012
Thema's: Biobased Economy, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd096-de-winst-van-paardenmest/
GD095 – Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts

Gerberakwekerij Zwarts wil een nieuwe WKK installatie in gebruik nemen, die niet meer draait op aardgas, maar op riet dat uit een natuurgebied komtAdresgegevens
3641PZ Mijdrecht, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd095-rietvergasser-wkk-gerberakwekerij-zwarts/
GD006 – Energiebesparing Afvalverwerking

Bereiken van meer recycling en energiebesparing door:

1. uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse als opmaat naar het opstellen van een MJA,

2. realiseren van een vergassingsinstallatie voor verwerking sorteerresidu met restwarmtelevering aan woonwijk en

3. realiseren van een vergistingsinstallatie voor verwerking van afval tbv groen gas.Adresgegevens
5301PA Zaltbommel, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Bouw, Energie, Grondstoffen, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd006-energiebesparing-afvalverwerking/
GD005 – Elektrisch Rijden

Nederland op de kaart zetten als aantrekkelijk land voor elektrisch vervoer door als ambassadeur op te treden, de markt voor voertuigen en infrastructuur op gang te helpen en de ontwikkeling en verzilvering van verdienpotentieel te bevorderen.Adresgegevens
2596EC Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Energie, Mobiliteit

Website
http://www.greendeals.nl/gd005-elektrisch-rijden/
GD004 – Duurzame Creatieve Industrie

Drie businessplancompetities in de sectoren architectuur, design en mode om ondernemerschap te stimuleren en bewustzijn te creëren ten aanzien van biodiversiteit en het behoud hiervan.Adresgegevens
1016DW Amsterdam, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Bouw

Website
http://www.greendeals.nl/gd004-duurzame-creatieve-industrie/
GD003 – Duurzame Energie Centrale

Onderzoek naar de mogelijkheden tot inkoop van duurzame energie door energiegrootgebruikers tegen concurrende prijzen.Adresgegevens
3811MH Amersfoort, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Energie

Website
http://www.greendeals.nl/gd003-duurzame-energie-centrale/
GD002 – Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie)

Gezamenlijk opstellen van tenminste zes nieuwe businesscases voor 1-1-2014 waarbij biomassa- en reststromen maximaal worden verwaard.Adresgegevens
9728BM Groningen, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biobased Economy, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd002-biomassastromen-platform-agro-papier-chemie/
GD001 – Groene Groei

Oprichting Green Deal Board, instellen Green Deal Prijs en website Ondernemend Groen. Tevens bevat de deal acties op thema’s (o.a. energiebesparing gebouwde omgeving) en randvoorwaarden voor groene groei (o.a. inkopen).Adresgegevens
2594AV Den Haag, Nederland

Startjaar: 2011
Thema's: Biodiversiteit, Bouw, Energie, Grondstoffen

Website
http://www.greendeals.nl/gd001-groene-groei/
AGENDA

Energiedialoog in The Green Village

De transitie naar een duurzame, CO2 arme samenleving is in volle gang. Daar is veel voor nodig. Naast de bestaande oplossingen van duurzaam opwekken en besparen van energie vraagt de transitie ook nieuwe energie-innovaties waarop een goed beleid...

Voortgangsrapportage

Onlangs is aan de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Green Deal aangeboden. De rapportage bestaat uit informatie uit de jaarlijkse monitoring van de Green Deals.

Lees meer

Thema's

Alle Green Deals zijn onderverdeeld in thema's. U vindt hier per thema de bijbehorende Green Deals met informatie en downloads.

Lees meer

Aanmelden

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? U vindt hier meer informatie.

Lees meer
LAATSTE TWEETS

MeulenYolande: RT @Atlas_NK: Doe mee aan de @GreenDealsNL 1000 ha stedelijke natuur en teken je eigen ha op de kaart via https://t.co/YRrAELDoMO https://t…

GreenDealsNL: RT @Atlas_NK: Doe mee aan de @GreenDealsNL 1000 ha stedelijke natuur en teken je eigen ha op de kaart via https://t.co/YRrAELDoMO https://t…

Atlas_NK: Doe mee aan de @GreenDealsNL 1000 ha stedelijke natuur en teken je eigen ha op de kaart via https://t.co/YRrAELDoMO https://t.co/j8J65Q9Hgi

sergekornuyt: De vraag naar producten van hernieuwbare stoffen stijgt Daarom ontwikkelden partners @GreenDealsNL Groencertificaten https://t.co/q6P7yFaPfe

jjtimmerman: RT @GreenDealsNL: Daarom dus Green Deal Groene Daken https://t.co/b6Iff9w5Li https://t.co/VncuxZbF91 @levenopdaken https://t.co/y9uyOMejjg…

AdFaasse: RT @PaulvdVijver: Waterschapsenergie: elk waterschap voor zich of als collectief? @GreenDealsNL @novaforum https://t.co/1gJogestjP

GreenDealsNL: Regio’s maken werk van Energiedoelen - #GreenDealsNL - https://t.co/3zNrQz0or8

civilsitenl: RT @PaulvdVijver: Waterschapsenergie: elk waterschap voor zich of als collectief? @GreenDealsNL @novaforum https://t.co/1gJogestjP

PaulvdVijver: Waterschapsenergie: elk waterschap voor zich of als collectief? @GreenDealsNL @novaforum https://t.co/1gJogestjP

GreenDealsNL: Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar - #GreenDealsNL - https://t.co/oZ5EWmXthb

Tuurtrecht: RT @RegelinkEL: Het @GreenDealsNL event "1000 hectare nieuwe stedelijke natuur" begint bijna. Regelink E&L is betrokken als partner! https:…

RegelinkEL: Het @GreenDealsNL event "1000 hectare nieuwe stedelijke natuur" begint bijna. Regelink E&L is betrokken als partner! https://t.co/5ikFpppF5b