Startjaar: 2014
Status: in uitvoering
Thema: Biobased Economy
Betrokken partijen: Pantanova, Dun Agro, OICAM, NPSP, Agrodome, Van Loenhout, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi), Steenoven Randwijk, Rondeel, Oskam, StexFibers, Texperium en Vandinter Semo

x

Samenvatting

Om nieuwe business cases voor de kweek en het gebruik van hennep en vlas te ontwikkelen werken
partijen samen in de Green Deal Natuurvezels. Partijen streven naar een optimale verwaarding door alle
delen van vezelgewassen te benutten. Zo is hennep een goed alternatief voor katoen in de textielindustrie,
maar het kan ook in andere sectoren als grondstof dienen. Bijvoorbeeld als sojavervanger in veevoer en
als basismateriaal voor composiet. Daarnaast kan het gebruikt worden als bouwmateriaal.

Beoogd resultaat

Partijen starten vier pilots waarbij hennep wordt ingezet als grondstof voor veevoer, textiel, bouwmateriaal
en composieten. Daarbij streven zij naar:
-schaalvergroting in de natuurvezelsector;
-het ontwikkelen van pilots;
-het stimuleren van bedrijven om deel te nemen aan de pilots;
-een afzetmarkt creëren voor 5.000 (of meer) hectaren akkerbouwmatige natuurvezelteelt.

Website

http://www.agro-chemie.nl/nieuws/green-deal-natuurvezels-in-de-startblokken/

Downloads

GD177 – dealtekst – Natuurvezels
GD177 – samenvatting – Natuurvezels