SEPTEMBER

Maak tijdens deze masterclass kennis met de nieuwste versie van de rekentool Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. Nieuw is dat u nu ook kunt rekenen met de BENG-eisen. Tijdens de Masterclass oefent...

OKTOBER

Vruchtbare bodem is goud waard. Niet alleen voor telers, maar voor elke ondernemer in de voedselketen. Hoe kunnen we een blijvend gezonde bodem realiseren en wat is het verband tussen bodemvruchtba...

E-mobility biedt volop kansen voor de Nederlandse industrie. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid moeten deze samen verzilveren. Dat kan tijdens de 30e editie van het Electric Vehicle Sympo...

De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017. Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, b...

Startpunt voor verduurzaming van uw product en de keten Krijgt u vragen van klanten over de milieueffecten of CO2-footprint van uw product? Zoekt u aanknopingspunten en kansen om met ketenp...

NOVEMBER

De 17e editie van het Nationaal Sustainability Congres (NSC) op 9 november 20...