Eind vorig jaar is de Green Deal Biobased Park Westland afgerond. Maar is dat ook echt zo? Want eigenlijk lijkt van afronding geen enkele sprake. Sterker nog: de Green Deal is juist een opmaat gebleken om verder te innoveren en het Westland een nog grotere bijdrage te laten leveren aan de biobased economy.

“De glastuinbouwsector is de motor achter de economie in het Westland”, vertelt Jeroen Straver, van de gelijknamige gemeente. “Tegelijk zien we dat deze sector onder druk staat. Er is veel concurrentie vanuit binnen- en buitenland. Schaalgrootte, daar draait het tegenwoordig om terwijl de tuinders hier ingesloten zitten tussen de bebouwing. Wil de sector overleven en vitaal blijven dan moet zij innoveren. Dat houdt in dat we ons anders moeten organiseren, maar ook dat we andere verdienmodellen moeten creëren.”

Grote waarde

De ondertekening van de Green Deal in 2011 was voor de gemeente van grote waarde. “De wijze waarop die tuinbouwsector in deze regio een bijdrage wil leveren aan de biobased economy, wordt door de Rijksoverheid gezien als een ontwikkeling van nationaal belang. Daarom hebben zij ons gesteund. Een van de resultaten is dat er nu een rechtsoordeel is waarin is bepaald dat tomatenloof geen afval is maar een product geschikt voor gebruik (bijvoorbeeld in de papier- en kartonindustrie). Een rechtsoordeel is weliswaar nog geen wetgeving, maar wel een belangrijke eerste stap. Daarnaast leidde de samenwerking tot inzicht en verdere verwaarding van reststromen. Was het eerste idee nog om uit reststromen gas te winnen, inmiddels is het duidelijk dat deze groene stromen waardevolle grondstoffen bevatten voor tal van biobased producten.”

Spin offs

Het is niet alleen de tomatendoos – die heeft veel aandacht gehad – die uit deze Green Deal is ontsproten. Straver: “Er zijn mooie spin offs ontstaan. We hebben bijvoorbeeld zes business cases geïdentificeerd die nu verder worden ontwikkeld. Een ervan is het kweken van vanille. Het verdienmodel voor ‘Nedervanille’ ziet er zeer bemoedigend uit en wellicht ligt het al over een paar jaar in de supermarkten. Daarnaast kijken we welke inhoudsstoffen te winnen zijn uit de plantenresten. Naast vezels voor de papierindustrie is het namelijk ook mogelijk om plantenstoffen voor gezondheid (anti-obesitas), cosmetica en kleurstoffen (astaxanthine) te winnen.”

Bio Boost

Voor de winning van inhoudsstoffen is vanuit het Europese programma Bio Boost een subsidie ter beschikking gesteld. “Geld dat tevens wordt ingezet om een machine te ontwikkelen die tweede klas groenten verwerkt tot een eerste klas product voor de voedselverwerkende industrie. Nu worden lelijke – maar goed eetbare groenten – vaak nog doorgedraaid, door bijvoorbeeld tomaten machinaal te ontdoen van hun kroontjes én deze te vermalen ontstaat een goede basis voor sauzen.”

Onze landkaart op de website toont de status en diversiteit van de Green Deals (op de homepage naar benden scrollen).

Via een rechtstreekse link naar de kaart komt u daar gelijk op uit.