Station Rotterdam Centraal - openingsdag

Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in groen en blauw in de stad veel positieve effecten heeft. Nu is het zaak om deze effecten te verwaarden. De City Deal Waarden van groen en blauw in de stad spant zich daarvoor in. “Zeven steden participeren in deze City Deal”, vertelt Stefan Verbunt van RVO. “Zij willen groen en blauw waardeerbaar maken. Eigenlijk is dat een waarde die iedereen wel voelt; als een wijk veel groen heeft of water, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Het zet aan tot bewegen, sociale cohesie én de huizenprij...

Alleen autodelen parkeren

Aan de stijgende trend van autodelen is nog geen einde gekomen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KpVV. In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s i...

Circulaire kantoorruimte Amsterdam

Een van de Green Deals is Circulair bouwen. Ondanks de naam blijkt dat in de praktijk een opgave die meer is dan alleen naar de materialisatie van gebouwen kijken. “...

Green Deal Scholen voorgezet onderwijs

Veel scholen willen wel verduurzamen, maar beschikken vaak niet over de vereiste kennis en inzicht. Advies inkopen bij extern bureau is dan een goede eerste stap. “S...

De Green Deal Scholen heeft op haar website ervaringen van schoolbesturen en gemeenten verzameld die als inspiratie kunnen dienen voor collega’s. De maatregelen die...

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van d...

Gemeenten zijn hard op weg om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te verbeteren. Een bloemlezing uit het internet van afgelopen maanden laat zien dat veel ge...

Sinds juni is Apeldoorn een van de deelnemers van de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg. De handtekeningen van wethouder Mark Sandman en negen zorginstelli...

Ook de binnensteden van Zwolle, Deventer en Enschede worden binnenkort emissievrij beleverd als het aan de gemeentebesturen ligt. Eind juni ondertekenden de Overijssel...

Wat houdt circulair inkopen in? Het NOS journaal ging langs bij het inzameldepot van defensiekleding. Ze liet zien hoe het textiel wordt gesorteerd, maar ook wat het r...

Wilt u een keer letterlijk genieten van een Green Deal: ook dat is mogelijk. De deal Verduurzamen Voedselconsumptie timmert hard aan de weg. In Amsterdam wordt door ve...