De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco Groep) hebben de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten. Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt om kennis te ontwikkelen en te ontsluiten over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten. De Warmtealliantie doet deze kennis op in het kader van de ontwikkeling van een grootschalig warmtetransportnet in de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van restwarmte uit de Rotterdamse haven en v...

Het succes van Green Deals wordt mede bepaald door samenwerking en heldere onderlinge afspraken. Goede communicatie is hierbij van groot belang. Ook naar u als deelnem...

De eerste biobased, circulaire woning is een feit. ECO+BOUW ontwikkelde een modulair concept van natuurlijke materialen. De mHome is niet alleen multi-inzetbaar maar o...

The international Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) aims to boost the circular economy by facilitating trade and transboundary shipment of secondary res...

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee loopt nu 3 jaar. Doel is de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt, te verminderen. Afgelopen jaar is d...

In mei 2017 heeft de Green Deal Circulair Inkopen de Green Deal Award gewonnen. De prijs werd verzilverd op de vierde bijeenkomst van de Community of Practice door de...

De Green Deal North Sea Resources Roundabout werd op 3 maart 2016 ondertekend. Doel van deze Green Deal is om internationale handel en transport van secundaire gronds...

In de gemeente Duiven is eind 2017 de eerste Duurzame Tegel gelegd. Een primeur voor Nederland. De tegel is gemaakt van gerecyclede bodemassen, onder andere uit de gem...

Waardevolle grondstoffen zoals fosfaat terugwinnen uit afvalwater. Dat is de doelstelling van de Green Deal Grondstoffen Waterschappen. In de praktijk blijkt het echte...

Op 4 oktober 2018 vindt de 7e editie van de Innovation Expo (IE2018) plaats. Bent u één van de vormgevers van het nieuwe Nederland? Heeft u een innovatie die bijdraa...

De eerste prefab rotonde van Nederland ligt bij Uddel. Op de kruising van de wegen naar Ermelo (N302) en Elspeet (N310) is een stukje technisch vernuft aangelegd. De b...