Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland. [caption id="attachment_12456" align="alignright" width="499"] Alle deelnemers Green Deal Groene Daken[/caption] Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinsti...

Tweeëntwintig partijen uit de bouwsector hebben op 2 oktober in Ahoy de Green Deal Bouwlogistiek ondertekend. Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten dele...

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

In januari ondertekenden 86 partijen Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (DGWW 2.0). Een ambitieuze Green Deal die tot doel heeft de infrastructuur te verduurzamen. Daarna wer...

Circl ABN AMRO Paviljoen

Het nieuwe ABN AMRO-gebouw Circl aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam, is het eerste gebouw wereldwijd met een gelijkspanningsinfrastructuur. Deze innovatieve DC-in...

Fast-track kick-off

‘Fast-Tracks’ for Waste electrical and electronic equipment (WEEE) ‘Fast-Tracks’ is the fifth case for the International Green Deal North Sea Resources Roun...

Circulaire bedrijfskleding

Tijdens de Green Deal Circulair Inkopen, de winnaar van de Green Deal 2017, zijn bijna 80 pilots gestart. Van 39 van deze pilots zijn inmiddels factsheets beschikbaar...

Boxtel aardgasvrije wijken

In maart 2017 heeft de gemeente Boxtel de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. De nog te bouwen uitbreidingswijk Selissen zal energie krijgen via het warmtenet....

Station Rotterdam Centraal - openingsdag

Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onde...

Alleen autodelen parkeren

Aan de stijgende trend van autodelen is nog geen einde gekomen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KpVV. In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s i...

Circulaire kantoorruimte Amsterdam

Een van de Green Deals is Circulair bouwen. Ondanks de naam blijkt dat in de praktijk een opgave die meer is dan alleen naar de materialisatie van gebouwen kijken. “...

Green Deal Scholen voorgezet onderwijs

Veel scholen willen wel verduurzamen, maar beschikken vaak niet over de vereiste kennis en inzicht. Advies inkopen bij extern bureau is dan een goede eerste stap. “S...