Compost exporteren is niet eenvoudig. De reden is dat compost wordt gezien als een afvalstof. Eind vorig jaar is daar door de Internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) verandering in gekomen. De compost die wordt geproduceerd door Twence heeft de einde afvalstatus gekregen, waardoor het een volwaardig product is op de Nederlandse markt, maar ook export naar het Verenigd Koninkrijk een stap dichterbij is gekomen. “In de NSRR wordt voor verschillende afvalstromen gekeken hoe we de kringloop internationaal kunnen sluiten”, vertelt Wim de Jong van Twence. “Bij Twence ligt de focus op compost. We willen deze exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat in b...

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milie...

Werktuigen in de bouw, zoals graafmachines en bulldozers, stoten te veel CO2, NOx en fijnstof uit. Daarom moeten bouwbedrijven investeren in duurzaamheid. Brandstofbes...

Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn sinds 2015 bezig met het opslaan van energie in accu’s, maar het gebruik van oude accu's wordt belemmerd door Europese reg...

Op donderdag 1 maart tekenden GGzE, Catharina Ziekenhuis, Archipel Zorggroep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis WoonZorg Groep de Green Deal Zorgsector Ein...

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie...

Het succes van Green Deals wordt mede bepaald door samenwerking en heldere onderlinge afspraken. Goede communicatie is hierbij van groot belang. Ook naar u als deelnem...

De eerste biobased, circulaire woning is een feit. ECO+BOUW ontwikkelde een modulair concept van natuurlijke materialen. De mHome is niet alleen multi-inzetbaar maar o...

The international Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) aims to boost the circular economy by facilitating trade and transboundary shipment of secondary res...

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee loopt nu 3 jaar. Doel is de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt, te verminderen. Afgelopen jaar is d...

In mei 2017 heeft de Green Deal Circulair Inkopen de Green Deal Award gewonnen. De prijs werd verzilverd op de vierde bijeenkomst van de Community of Practice door de...