Tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas, dat dit jaar plaats vond bij Loyens & Loeff, tekende GBC Zuidas de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). De 20 aanwezige CEO’s zetten de handtekening om hun steun aan deze deal te bevestigen. GBC Zuidas en haar participanten dragen hierin bij aan de ambitie van Amsterdam Economic Board om stadslogistiek in de metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij te hebben. Green Deal Zero Emission Stadslogistiek De Green Deal ZES draait om samenwerking tussen organisaties die zijn gevestigd in een bepaald gebied, logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. De ambitie van de deal...

Op 22 mei is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze overeenkomst tussen diverse minist...

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes...

De druk op de openbare ruimte in steden is groot. Dat heeft een aantal redenen. Er komen steeds meer mensen in de stad wonen en daarnaast is er de wens om een aantrekk...

Het gebruik van aardwarmte voor groenten-, bloemen- en plantenteelt zorgt ervoor dat er minder aardgas nodig is. De Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland heeft h...

Op 23 februari is de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten ondertekend. De deal richt zich op verschillende vraagstukken. Eneco Groep, een van de deelnemers a...

Compost exporteren is niet eenvoudig. De reden is dat compost wordt gezien als een afvalstof. Eind vorig jaar is daar door de Internationale Green Deal North Sea Resou...

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milie...

Werktuigen in de bouw, zoals graafmachines en bulldozers, stoten te veel CO2, NOx en fijnstof uit. Daarom moeten bouwbedrijven investeren in duurzaamheid. Brandstofbes...

Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn sinds 2015 bezig met het opslaan van energie in accu’s, maar het gebruik van oude accu's wordt belemmerd door Europese reg...

Op donderdag 1 maart tekenden GGzE, Catharina Ziekenhuis, Archipel Zorggroep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis WoonZorg Groep de Green Deal Zorgsector Ein...