Bij boerderij Den Elshorst in het Brabantse Baarschot scharrelen de weidevarkens vrij rond in de wei in plaats van op stal te staan. De varkenshouders Ben Bruurs en Thea Moonen geloven in een duurzame, diervriendelijke, natuurinclusieve bedrijfsvoering. “We willen zo natuurlijk mogelijk boeren en met rechtstreekse verkoop de keten verkorten”, vertelt Bruurs.   

Varkenshouder Ben Bruurs en zijn vrouw Thea gooiden zeven jaar geleden het roer om. “We wilden bewust kleinschalig en op een zo natuurlijk mogelijke wijze varkens houden. Dat betekende dat we de varkens, die we vijftig jaar geleden naar binnen haalden, weer naar buiten brachten.” De ‘weidevarkens’ gaan op gronden met natuurdoelen (die los van de boerderij liggen) een taak verrichten zoals het wortel- en onkruidvrij maken en dankzij het wroeten nieuwe vegetatie tot stand brengen. Door het authentieke weidevlees onderscheidend in de markt te zetten in een korte keten is de bedrijfsvoering rendabel.

Goed voor dier, milieu en mens

De plannen zijn vastgelegd in de Green Deal Weidevarkens, die op 9 maart is ondertekend. Het doel is dat meer bedrijven in Nederland op deze manier gaan werken die goed is voor dier, milieu, natuur, varkenshouder én consument. Op termijn zouden 50 tot 75 varkenshouders op deze manier een goede boterham kunnen verdienen. “Varkens die in de modder rollen en vrij rondlopen in de wei, hoe vaak zie je dit nu nog?”, aldus staatssecretaris Van Dam. Tijdens de proefperiode tot 2022 wordt gekeken hoe de wet- en regelgeving zo kan worden aangepast dat dit voor varkenshouders makkelijker wordt.

Natuurinclusief

Een deskundigengroep dierziekten gaat binnenkort in kaart brengen wat onder meer de mogelijke risico’s zijn van overbrenging en verspreiding van dierziekten, bijvoorbeeld via contact met wilde zwijnen. Bruurs: “Afhankelijk van de uitkomst van het advies worden wij een testlocatie en krijgen we de ruimte voor het verder ontwikkelen van een natuurinclusieve varkenshouderij.”

Crowdfunding

Om hun toekomstplannen te financieren, hebben Bruurs en Moonen een crowdfundingsactie opgezet. Zij hopen vóór 5 juni 2017 minimaal € 50.000 op te halen. Betrokken consumenten kunnen intekenen via het platform www.doorgaan.nl/varkens.

Een overzicht van alle Green Deals vindt u hier.

Foto Gert van den Bosch