Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder, schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

Nieuws

Vandaag is de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de branche