Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder, schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

Nieuws

Studenten over de hele breedte van het ‘groene onderwijs’ een bredere blik op natuurinclusieve landbouw geven door kennis te vergaren en te delen, door als onderwijsinstellingen samen te werken, he