naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Aanmelden Green Deal initiatief

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse economie, maar ondervindt u belemmeringen waardoor het initiatief niet verder komt?

Wij verkennen graag met u of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden.

  • Neem contact op met de afdeling Klantcontact van RVO: 088-0424242.
  • Of meld uw idee of vraag via het contactformulier van RVO. Vermeld daarbij dat het om een Green Deal gaat. De afdeling Klantcontact neemt binnen twee (werk)dagen contact met u op.

Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact een aanmeldformulier met toelichting. Na indiening van het aanmeldformulier hoort u binnen 6 weken of er voldoende aanknopingspunten zijn om verder in gesprek te gaan over een Green Deal.

Uitgangspunten Green Deal

Bij aanmelding voor een Green Deal hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Het initiatief zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei (‘groene groei’) en heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • Het initiatief ondervindt belemmeringen bij de realisatie en de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door het bieden van experimenteerruimte, het aanpassen van wet- en regelgeving, het samenbrengen van partijen en voeren van regie, het creëren van draagvlak of het leggen van verbindingen met andere, relevante beleidsterreinen. De Green Deal is nadrukkelijk niet bedoeld voor financiële ondersteuning van initiatieven.
  • Het initiatief is technisch uitvoerbaar en leidt bij voorkeur binnen 3 jaar tot resultaat.
  • Het initiatief is rendabel of zal dat in de toekomst zijn.
  • Het initiatief is inspirerend en heeft concreet potentieel voor opschaling/bredere toepassing.
  • Het initiatief heeft toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere Green Deals.
  • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.