Aanmelden Green Deal initiatief

U kunt als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid het hele jaar door uw duurzame initiatief aanmelden. Als eerste stap neemt u telefonisch contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Via RVO.nl krijgt u een link naar een formulier. Hiermee kunt u uw initiatief aanmelden.

Contact met RVO.nl over uw duurzame initiatief

Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Green Deal aan te melden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontact van RVO.nl: 088-0424242.

Eventueel kunt u uw belangstelling of vraag ook aangeven op een contactformulier van RVO.nl. Vermeld ook dan dat het om een Green Deal gaat. De afdeling Klantcontact neemt dan binnen twee (werk)dagen contact met u op.

Link naar formulier om uw duurzame initiatief aan te melden

Wilt u na het contact met Klantcontact uw initiatief aanmelden? Dan krijgt u van Klantcontact de link naar een online formulier met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u dan antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Uitgangspunten Green Deal

Bij de aanmeldingen voor de Green Deal, hanteert de Rijksoverheid de volgende uitgangspunten:

  • Het plan heeft een heldere doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • Het plan zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische groei (‘groene groei’).
  • Het plan is rendabel of zal dat aantoonbaar in de toekomst moeten zijn.
  • Het plan is inspirerend. Andere sectoren of regio’s kunnen het initiatief eenvoudig navolgen.
  • Het plan ondervindt belemmeringen bij de realisatie. En de Rijksoverheid kan een rol spelen door deze belemmeringen weg te nemen.
  • Het plan heeft snel resultaat. Bij voorkeur binnen 3 jaar.
  • Het plan heeft een aantoonbare, toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere, vergelijkbare deals.
  • De indiener speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van het plan.
  • Het plan is technisch uitvoerbaar.