27 juni Kennisbijeenkomst Voedselbos Ketelbroek

voedselbos
Aan
Start at 10:00

Voedselbossen in Nederland vergroten. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de kansen en knelpunten en waar loop je tegenaan? Deze vragen staan centraal tijdens de Dag van het Voedselbos.

Een voedselbos is een combinatie van natuur en landbouw. Het is een speciaal ontworpen bos gevuld met vaste planten, struiken en bomen in vier tot acht lagen die bijna allemaal wat eetbaars bieden. In een voedselbos wordt dankbaar gebruik gemaakt van de principes van een natuurlijk bos. Door biodiversiteit en bodemleven te stimuleren ontstaat een veerkrachtig ecosysteem dat grotendeels voor zichzelf zorgt. Voedselbossen leveren dan ook diverse, waardevolle ecosysteemdiensten zoals koolstoffixatie in bodem en biomassa, biodiversiteit en vergroting van de waterretentie. Gewasziekten kunnen minder schade veroorzaken, mede omdat de rijke biodiversiteit bijdraagt tot natuurlijk plaagbeheer. Daarmee vormen voedselbossen een veelbelovende systeemoplossing voor een aantal grote en urgente maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedsel, klimaat, natuur, grondstoffen en (nutriënten)kringlopen.

Verschillende ministeries, provincies, waterschappen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties en particuliere initiatiefnemers hebben zich sinds 2017 verbonden aan de Green Deal Voedselbossen. Zij willen het areaal voedselbossen in Nederland helpen vergroten.

Deelname € 299,- . Leden van Steenbreek en lezers van Groen betalen € 250,- .

Aanmelden

Programma overzicht

27 juni Kennisbijeenkomst Voedselbos Ketelbroek

Van 10:00
until

De Horst, Groesbeek

Programma

 

Sprekers deze dag zijn:

Wouter van Eck, voedselbosdeskundige en botanist;
Evelyn Derksen, landschapsarchitect;
Marc Buiter, duurzaamheidexpert en
Daan Groot, lector Innovatief ondernemen met natuur van de HAS Hogeschool.

Het globale programma ziet er alsvolgt uit

  • Een algemene inleiding in het fenomeen voedselbossen over onder meer de geschiedenis en ecologie van deze bijzondere ecosystemen;
  • Een excursie door een van de oudste voedselbossen van Nederland: Ketelbroek in Groesbeek. Tijdens de rondgang krijgt u veel achtergrondinformatie over het ontwerp en de eetbaarheid van diverse soorten, inclusief enkele voorproefjes;
  • Wat zijn de economische kansen en mogelijkheden van voedselbossen? De belangrijkste lessen worden gedeeld door lector Daan Groot, innovatief ondernemen met natuur van de HAS Hogeschool, studenten van deze opleiding en Marc Buiter, secretaris van de stichting Voedselbosbouw Nederland.
    De studenten presenteren hun recente onderzoek waarin verschillende studies naar verdienmodellen voor voedselbossen zijn samengebracht. Tevens delen zij lessen uit andere onderzoeken die ook opgeld doen voor voedselbossen (bijvoorbeeld over korte ketens). Marc Buiter zal reflecteren op de resultaten en uitgangspunten van het onderzoek, mede vanuit zijn ervaring met de projectontwikkeling rond voedselbossen.