Congres Duurzame Zorg 'Green Deal zorg 2.0'

Bijeenkomst
Aan
Start at 09:00

Het Programma Duurzame Zorg organiseert het congres Duurzame Zorg, waarin de verduurzaming van de zorg centraal staat. Binnen het programma Duurzame Zorg werken de brancheorganisaties vanuit de care en cure samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de verduurzaming van de zorgorganisaties.

Naast een inspirerend plenair deel wordt in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de sectorale en portefeuille routekaarten en handleidingen voor het opstellen van route­kaarten naar een klimaatneutrale zorgsector in het jaar 2050.

Maar ook zaken als circulair inkopen (wat is daarvoor nodig?), de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving.

Tijdens het congres worden weer nieuwe partners verwelkomd die de Green Deal Zorg 2.0 gaan ondertekenen. Bovendien wordt de uitkomst van de verkiezing van de Duurzame Zorgprofessional bekend gemaakt.

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center Zwolle

Programma

09:00 - 09:45 Inloop met koffie/thee en markt
09:45 - 11:00 Plenair deel met interessante sprekers van binnen en buiten de zorg
11:00 - 12:15 Thema sessies en side event bestuurders
12:15 - 13:00 Lunch en markt
13:00 - 14:00 Ondertekening Green Deal zorg 2.0 (derde ronde)
14:00 - 15:15 Themasessies
15:15 - 16:15 Verkiezingen Duurzame Zorgprofessional
16:15 - 17:00 Borrel en markt

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.