In het Wageningse stadskantoor werd eind november de vierde en laatste Community of Practice gehouden door de Green Deal Circulair Inkopen. Een passende omgeving, want het gemeentekantoor werd twee dagen eerder opgeleverd en toont welke mogelijkheden er zijn om circulariteit concreet te maken.

“De gemeente Wageningen streeft ernaar om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. In eerste instantie was dat een energetische opgave, maar we hebben het thema verbreed naar duurzaamheid. Want dat is wat we willen zijn en willen uitdragen”, legt Cynthia van der Roest uit. In het gemeentekantoor komt het brede thema tot uitdrukking. Zo is er gelet op lokaal aanbod, energetische eisen en circulariteit van het interieur. “We hebben veel hout gebruik en de vloeren zijn bijvoorbeeld vervaardigd uit populieren die in de gemeente zijn gekapt terwijl andere vloerbedekking is hergebruikt.” Daarnaast bleek dat hoe duurzaamheid inmiddels is ingebed in de organisatie. “Zo waren het beheerders die vroegen of de oude touwen uit de gymzalen een nieuwe bestemming konden krijgen. Deze zijn gebruikt in de balie.”

50 pilots

Het gemeentekantoor is slechts een van de projecten waar bij de inkoop gelet is op de circulariteit. Er zijn ruim 50 pilots geweest die op dit moment worden verzameld en in beeld worden gebracht zodat ze als inspiratie dienen voor anderen. Maar vooral ook om van elkaar te leren. “Zo dachten wij: we gaan de markt bevragen. Tijdens dat proces blijkt dat er veel mogelijk is, maar dat er één schakel in de keten ontbreekt: het fysieke product”, vertelt Arco Vroegindewei over het proces dat Croon doorlopen heeft bij in inkoop van circulaire bedrijfskleding. “En juist die laatste schakel is essentieel. Niet alleen omdat kleding aantoonbaar moet voldoen aan veiligheidseisen, ook om inkoopvolume te creëren. We hebben tal van partijen benaderd om mee te doen, maar door onzekerheid over de kwaliteit van het eindproduct haakten zij af. Uiteindelijk hebben we dit inkooptraject daarom alleen doorlopen.” En het is Vroegindewei gelukt om dit tot een goed einde te brengen. “Eind dit jaar plaatsen we de eerste bestelling. En we gaan verder. Ook de veiligheidsschoenen, de rest van het kledingpakket en de kabels gaan we circulair inkopen.”

Waardevol

En ook de Green Deal Circulair Inkopen gaat door. Michel Schuurman, MVO Nederland: “De afgelopen drie jaar zijn een leertraject geweest. De contacten die zijn ontstaan zijn daarin zeer waardevol gebleken. Met 35 partijen uit deze Green Deal gaan we een netwerk vormen om elkaar te blijven inspireren.”

Wilt u een idee krijgen hoe circulariteit gestalte krijgt? Op youtube staat een film met inspirerende voorbeelden.