Met de opening van zonnepark Tienbunderweg heeft grondstoffen- en energieproducent Twence een eerste stap gezet op het gebied van zonne-energie. De overheid wil dat in 2020 14% van de totale energieconsumptie duurzaam wordt opgewekt. “Twence wil voor de regio Twente de helft hiervan, dus 7%, voor haar rekening nemen”, aldus Albert Vos, Manager Advies en Beleid van Twence.

In november is het Twence-zonnepark aan de Tienbunderweg geopend. Hiermee is het eerste zonnepark op Twentse bodem een feit. Grondstoffen- en energieproducent Twence wil hiermee bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en van CO2-uitstoot. De organisatie produceert grondstoffen en energie uit afvalstromen, compost, bouwafval, biomassa, bodemassen, en andere duurzame bronnen. “Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie”, stelt Vos. “We halen met een zeer hoog rendement energie uit afval, dat van het herbruikbare materiaal is ontdaan. Daarmee voorkomen we uitputting van natuurlijke grond- en brandstoffen. Afval is dan geen afval meer, maar een bron van energie en grondstoffen die de hele regio vergroent.” Door haar deelname aan diverse Green Deals, waaronder de toepassing van bodemassen, draagt de organisatie fors bij aan de bevordering van duurzaamheid in de regio Twente.

Hernieuwbare bronnen

In 2020 moet 14% van de energievoorziening komen uit duurzame bronnen en in 2023 maar liefst 23%. De ambitie van Twence is om hiervan de helft voor haar rekening te nemen. Zonnepark Tienbunderweg is voor Twence een eerste stap op het gebied van zonne-energie, aldus Vos. “Het past binnen ons streven meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In dit kader bouwen we ook onze biomassa-energiecentrale om met dezelfde input drie keer meer stoom, warmte én elektriciteit te kunnen leveren.”

Meer zonneparken

De aanleg op het Twence-terrein is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in mei van dit jaar in gebruik genomen en de panelen van fase 2 leveren sinds eind oktober hun opbrengst aan het openbare elektriciteitsnet. Het totale park bestaat uit 11.000 zonnepanelen en kan 1.000 huishoudens van stroom voorzien. Het beheer is in handen van Solarcentury uit Helmond, dat het zonnepark ook heeft aangelegd.

Vos: “Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark. Zo is een zonnepark op onze locatie Boeldershoek in Hengelo in ontwikkeling. Dit park moet vanaf het voorjaar van 2019 groene stroom leveren voor circa 4.500 huishoudens.”