Startjaar:  2014
Status:  in uitvoering
Thema:  Energie, Energie-efficiency, Klimaat (non-energy), Mobiliteit
Betrokken partijen:  Albert Heijn BV, APC Logistiek BV, Bidvest DeliXL BV, Binnenstadservice Nederland BV, BOVAG, Carrier Transicold Netherlands BV, Centraal Boekhuis BV, Coöperatieve Combipakt UA, Cornelissen Transport, D.J. Middelkoop & Zn. Duiven, De Rooy Transport, Deltalinqs, e-Traction, EVO BV, Gemeente Arnhem, Gemeente Delft, Gemeente Groningen, Gemeente Maastricht, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zutphen, Hema BV, Hytruck, ING, Innimo, IVECO Nederland BV, Lekkerland Nederland BV, LNG24, Maatwerkdistributie, MKB Nederland, Nissan, Peter Appel Transport, PostNL NV, RAI Vereniging, Regionale Stadsbode BV, Renault, Rolande LNG BV, Shell Nederland BV, Spijkstaal Elektro, St. van den Brink & Zn., Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Stichting Duurzaam Repareren, Stichting Natuur en Milieu, Technische Uniet BV, TNO,Transmission BV, Van Gansewinkel Groep, Vereniging Kwaliteit Distribiteurs Nederland, Vereniging Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW

 

Samenvatting

Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen.

Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen partijen het geluid te beperken. Middels Living Labs (regionale pilots) kijkt men waar ‘Zero Emission’ levering mogelijk is én wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Er worden diverse routes bewandeld. Verbeteren van de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het starten van innovatieve logistieke trajecten, zijn een aantal voorbeelden.

In 2020 zullen partijen de eerste resultaten en bevindingen van de Living Labs presenteren. De resultaten toetsen zij op technische, economische, juridische, veiligheids- en handhavingsaspecten. De resultaten vormen de basis voor een advies over de haalbaarheid en brede toepassing van Zero Emission Stadslogistiek.

In de film hieronder wordt u in vier minuten geïnformeerd over Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Website

www.greendealzes.connekt.nl/

Downloads

GD173 – dealtekst – Zero Emission Stadslogistiek
GD173 – samenvatting – Zero emission stadslogistiek