Startjaar: 2018
Status: in uitvoering
Thema: Energie
Betrokken partijen: Provincie Zuid-Holland, Gasunie New Energy B.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., Warmtebedrijf Infra N.V. en Eneco Groep N.V.

 

Samenvatting

Het doel van de Green Deal is:

  • inzicht te krijgen in de verschillende opties voor de marktordening van warmtetransportnetten in het algemeen en de Warmterotonde in het bijzonder;
  • ¬†waarbij in elk geval aan de orde komen:
    – mogelijke marktmodellen;
    – welke rollen, taken en verantwoordelijkheden er zijn en bij wie die moeten worden belegd;
    – welke toetredingsregels tot het warmtetransportnet nodig zijn;
  • relevante vraagstukken breed oppakken, zodat de uiteindelijke uitkomsten enerzijds een oplossing bieden voor de specifieke situatie van de Warmterotonde, en anderzijds van algemeen nut zijn voor andere warmtetransportnetten, en voor de beleidsontwikkeling binnen EZK en BZK; hiertoe worden de uitkomsten van de vraagstukken, in de vorm van (al dan niet gecombineerde) notities, breed gedeeld.

Het belangrijkste resultaat van de Green Deal is het ontsluiten van de bij de Warmterotonde opgedane kennis over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten.

Downloads

GD220 – dealtekst – Marktordening Warmtetransportnetten