In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Lees meer

Met Green Deals is Nederland op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Maar hoe wordt er nu concreet gewerkt aan duurzame oplossingen? In wat voor projecten vinden die vernieuwende initiatieven hun weg? Hier vindt u een aantal aansprekende voorbeelden.

Naar de voorbeelden

Heeft u een duurzaam initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse economie én het verbeteren van uw concurrentiepositie? Maar ondervindt u belemmeringen waardoor het initiatief niet verder komt? Lees hoe u uw initiatief kunt aanmelden.

Lees meer

De Green Deal Board brengt de meerwaarde van de Green Deal aanpak onder de aandacht en daagt mogelijke initiatiefnemers uit. Ook volgt de board de voortgang van de duurzame initiatieven die met de Green deals worden gerealiseerd. De leden van de Board komen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Lees meer