naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen

Samenvatting Green Deal 180

In afvalbakken op stations en in treinen laten reizigers jaarlijks 12.000 ton afval achter. Twaalf procent hiervan wordt gescheiden. Om de afvalstroom te verminderen en afval beter te recyclen ondertekenden NS en ProRail een Green Deal. In de Green Deal spraken zij af om op stations en in treinen afval gescheiden in te zamelen. Daarnaast willen de partijen onderzoeken hoe zij de hoeveelheid afval kunnen beperken en beter in kunnen zamelen.

Beoogd resultaat

Partijen willen de hoeveelheid afval reduceren en het afval scheiden en beter recyclen. Afgesproken is: -de hoeveelheid afval in treinstations en treinen in 2020 te reduceren met 25% ten opzichte van 2014 (van de 12.000 ton naar 9.000 ton); -het consumentengedrag positief te beïnvloeden en reizigers te stimuleren om afval te scheiden. Door communicatie, informatie en duidelijke signalen (bijvoorbeeld logo’s) willen partijen dat reizigers 75% van hun afval scheiden (6.750 ton van de 9.000 ton): meer en betere (plastic)recycling voor het afval van de treinstations en uit de treinen realiseren.

Video

Ondertekening Green Deal afvalreductie en -recycling

Downloads