Bio Energie Centrale (BEC) Essent

Samenvatting Green Deal 014

Mogelijkheid voor de heropening van Bio Energie Centrale (BEC) Cuijk met de inzet van diverse, lokale en laagwaardige biomassa reststromen als brandstof (sluiten cycli) en het creëren van een showcase voor de bioBased economy.

Beoogd resultaat

  • Een testprogramma voor verschillende biomassastromen ism een aantal partners o.a. van Gansewinkel, den Ouden, WUR en Control Union.
  • Streven is om warmte afzet lokaal te contracteren (streven uitkoppeling 40 MWth warmte bij deze bestaande installatie).
  • Deze warmteafzet wordt gerealiseerd in een periode van 3 jaar na toekenning van de SDE+. Hierbij wordt gedacht aan het koppelen van ketens en zal digestaat/mest droging als warmteafzet worden onderzocht in samenwerking met de agrarische sector.
  • Een studie voor verdere ontwikkeling van BEC Cuijk als icoon in de biobased economy.

Downloads