Biobased Innovations

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is het opzetten van diverse vraaggestuurde R&D-werkprogramma’s, die aansluiten bij de bestaande toplocaties: Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en Moerdijk. De hiermee opgedane kennis en ervaringen worden benut bij de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs voor de transitie naar de biobased economy.

De R&D wordt interregionaal programmatisch en via een open innovatiemodel aangepakt, waarbij de 3 toplocaties een en ander zullen versterken om uiteindelijk te komen tot een EU-koploper binnen de biobased economy.

De Green Deal borgt hiermee de follow-up van het project Biobased Innovations (2009-2012). Voor de ontwikkeling van een biobased economy is de ontwikkeling van onderwijs cruciaal. Omdat hiervoor multidisciplinair onderwijs nodig is en dit lastig te realiseren is in het huidige onderwijsklimaat, dienen dit soort initiatieven, waarbij een belangrijke rol voor de afnemer – het bedrijfsleven – is weggelegd, ondersteund te worden. Doordat de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s vraaggestuurd zijn, sluit dit project goed aan bij de vraag naar kennis vanuit bedrijven in de regio, waardoor dit initiatief zal resulteren in meer werkgelegenheid en economische groei in de regio.

Beoogde resultaten

  • Diverse business-R&D-werkprogramma’s voor de Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en Moerdijk.
  • Deelname van relevante mkb-bedrijven uit de regio aan innovatieprojecten, vanuit fundamentele naar toegepaste en applicatiegerichte ontwikkelingen en projecten.
  • Verdere intensivering van R&D-werk in Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen.

De Green Deal is voortijdig beëindigd omdat er in de eerste opzet van de Green Deal te weinig vanuit business kansen en te veel vanuit de problematiek is geredeneerd. Gedurende de uitvoering van de Green Deal bleek ook dat veel aspecten reeds in andere Green Deals opgenomen waren. Dankzij de Green Deal hebben de ondertekenende partijen de banden weer aan kunnen halen, dat is een goede uitkomst.

Downloads