Biobased Producten voor Openbare Ruimte

Samenvatting Green Deal 199

Overheden staan positief tegenover het gebruik van biobased materialen, maar in de praktijk blijkt dat zij toch niet vaak overgaan tot aanschaf. Dat komt onder andere doordat zij zich onvoldoende bewust zijn van de ‘biobased economie’, niet weten wat er op de markt verkrijgbaar is of veronderstellen dat biobased materialen duur zijn. Doel van deze Green Deal is om de biobased economie te versnellen door gerichte toepassing van biobased producten in de openbare ruimte te bevorderen. Er is gekozen voor de openbare ruimte omdat overheden in dit domein veel impact hebben op de stimulering van de biobased economie en vanwege het relatief grote volume biobased producten die voorhanden zijn.

Beoogd resultaat

Partijen willen: - kennis en voorlichting te geven over biobased economie en het gebruik van biobased producten en materialen in de openbare ruimte; - ten minste vier pilotprojecten uitvoeren aan de hand van de methode ‘Magneet’ en de leerervaringen vastleggen, borgen en vervolgens breed communiceren.

Downloads