Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven

Samenvatting Green Deal 013

Essent, Friesland Campina en de Nederlandse Groen Gas Maatschappij werken samen aan het concept Biogas XL. Hierbij gaat het om vergisting van mest bij boerenbedrijven, waarbij het ontstane biogas wordt opgewaardeerd tot vloeibaar biogas. Dat biogas kan worden gebruikt in personenauto’s en andere voertuigen. Biogas XL sluit aan bij het doel van de Nederlandse zuivelketen om in 2020 volledig energieneutraal te produceren en op klimaatneutrale wijze verder te groeien. Het betreft in Nederland ontwikkelde technieken en concepten, die de lokale economie stimuleren en bij succesvolle toepassing in Nederland kansen bieden voor export naar het buitenland.

Beoogde resultaten

Twee pilots voor de productie van vloeibaar biogas uit mestvergisting op boerderijschaal; terugwinning van waardevolle stoffen uit mest. Zicht op uitrol naar 125 agrarische bedrijven.

Downloads