Biogasproductie via Anaërobe Vergisting

Samenvatting Green Deal 045

Het initiatief van Byosis Group heeft een voorbeeldfunctie voor de transitie naar een biobased economy (een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen). Byosis Group focust zich op technologie om biogasproductie via anaërobe vergisting duurzamer en economisch robuuster te maken, om producten te creëren die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het ontwikkelen van eiwitrijk veevoer, waterzuivering en het verbeteren van de biogasproductie.

Beoogde resultaten

  • Het ZeaFuels-proces maakt op de langere termijn de productie van ethanol, eiwit en biogas zonder exploitatiesubsidie rendabel. ZeaFuels zorgt er daarnaast voor dat de eiwitten die vaak verloren gaan in traditionele covergistingsprocessen gespaard blijven en daarom ingezet kunnen worden bij de productie van food, feed en/of biobased materials.
  • Het ZeaFuels-proces zorgt ervoor dat stikstof die in vele gevallen vernietigd moet worden opgevangen kan worden in kunstmest. Bovendien verbetert het de afbraak van organisch materiaal, zodat er meer biogas geproduceerd kan worden. Dit proces zorgt dus zowel voor het opwekken van meer energie terwijl het tegelijkertijd energie bespaart.
  • Tevens realiseert het Zeafuels-proces een extra stap in de mestverwerking doordat essentiële materialen (N en P-rijk) gescheiden kunnen worden in aparte producten. Zo kan er efficiënter met deze grondstoffen worden omgegaan.
  • Doorgaans lastig af te breken biomassa als natuurgras, stro en blad kunnen met behulp van het proces efficiënt worden omgezet in energie. Dat betekent ondermeer dat deze inputstromen de inzet als co-ferment van een vergister van bijvoorbeeld suikerbieten kan vervangen, waardoor deze producten beschikbaar blijven voor andere, hoogwaardigere biobased toepassingen.
  • Tot slot werkt Byosis Group ook verbindend tussen verschillende sectoren. Ze opereert tussen de agrarische-/afvalsectoren en de verwerkers in. Zo werkt Byosis Group niet alleen mee aan het oplossen van milieuproblematiek maar sluit ze ook de keten door haar producten weer af te leveren aan verwerkers.

Downloads