Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie)

Samenvatting Green Deal 002

In het industriële Platform Agro–Papier–Chemie (APC) identificeren deze drie sectoren gezamenlijk mogelijkheden voor het maximaal verwaarden van biomassastromen. Kansrijke mogelijkheden liggen op de volgende gebieden:

  • valorisatie van eiwitten uit reststromen;
  • chemische bouwstoffen uit planten;
  • lignocellulose als grondstof;
  • mineralen kringloop sluiten;
  • watervalorisatie.

Door het benutten van elkaars kennis en expertise van de eigen industriële grondstoffen, intermediaire stromen en producten, en het inzetten van gezamenlijke technologieën stelt het APC Platform businesscases op waar bedrijven mee aan de slag kunnen om die te verwezenlijken. Zodoende bouwen de Agro, Papier en Chemie sector samen aan een Biobased Economy.

Beoogd resultaat

  • Het APC-platform stelt zich ten doel om aan het einde van de looptijd op 1 januari 2014 minstens zes businesscases te hebben opgeleverd die door bedrijven in de drie sectoren verder zijn opgenomen in daadwerkelijke samenwerking op weg naar commercialisering ervan. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking verloopt via pilot- en demonstratieopstellingen.
  • Bovendien hoopt het APC platform gerealiseerd te hebben dat de sectoren in voldoende mate elkaar weten te vinden om nieuwe samenwerkings-verbanden op te stellen om dit proces te bestendigen op weg naar de toekomst.

Website

http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/over-dbc--apc/apc

Downloads