De Groene Zaak

Samenvatting Green Deal 008

Overheid en bedrijfsleven streven beide naar economisch herstel. Naar een economie die ook de volgende generaties kansen biedt, zonder de rekening door te schuiven. En naar een economie die volledig gebaseerd is op duurzame innovatie. De Groene Zaak maakt zich daar hard voor. Dit initiatief gaat over verschillende zaken die hieraan bijdragen. Het varieert van energiebesparing in gebouwen en bedrijven tot biomassaenergiecentrales en hergebruik van industriƫle restwarmte.

Doel

Generieke oplossingen aandragen voor knelpunten die bedrijven ondervinden bij het geld verdienen met energiebesparing en bij de inzet van duurzame energie.

Resultaat

Green Deal de Groene Zaak is een brede deal die tot doel had de overheid te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid. De Groene Zaak heeft een aantal adviezen opgesteld met betrekking tot de Energiesector, Gebouwde omgeving, Energiebesparing in de industrie en mobiliteit. In andere Green Deals zijn deze onderwerpen verder opgepakt. Daarnaast was De Groene Zaak nauw betrokken bij de Energieagenda en het voortraject hiervan.

Downloads