De Kruideniergroep, CoP Bedrijven en Biodiversiteit

Samenvatting Green Deal 009

Een community of practice (CoP) biedt deelnemers de kans om op een veilige en besloten manier kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo wil de indiener met de CoP ‘Bedrijven & Biodiversiteit’ ervaringen opdoen waarbij je in een investeringsmodel in kaart brengt wat de voordelen en kosten van biodiversiteit kunnen zijn. De opgedane kennis kan worden gedeeld met de advieswereld zodat zij sneller professionaliseren. Deelnemers kunnen gezamenlijk aangeven welke knelpunten en barrières worden ervaren en wat de overheid kan doen om deze weg te nemen.

Beoogde resultaten

Deze CoP creëert meer kennis en inzichten voor de deelnemers, geeft duidelijkheid over belemmeringen die de overheid kan wegnemen. Verder komt er meer betrokkenheid en draagvlak bij stakeholders en professionalisering van NGO’s en consultants. Tot slot komt er een publicatie over deze resultaten.

Downloads