De Meerlanden en SGN

Samenvatting Green Deal 010

Green deal in het kader van ‘Kas als Energiebron’, waarin Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie samenwerken aan een klimaatneutrale glastuinbouw. Project warmte en CO2 levering aan de glastuinbouw van De Meerlanden en SGN:

  • De Meerlanden, dienstverlener in de openbare ruimte en afvalbeheer, gaat restwarmte uit de nacompostering van het digistaat uit een GFT-vergister en CO2 uit de biogasopwerking leveren aan de glastuinbouw;
  • Praktijkpilot met hogere temperatuuropslag (HTO);
  • Houtgestookte ketelinstallatie voor piekenergievraag glastuinbouw.

Beoogde resultaten

  • Hoge Temperatuur Opslag (HTO) zorgt ervoor dat meer restwarmte uit de nacompostering kan worden benut door de glastuinbouw.
  • Bij de opwerking van het biogas naar groen gas komt zuivere CO2vrij. Dit wordt geleverd aan de glastuinbouw (planten hebben CO2 nodig voor de groei).
  • Met de nacompostering met HTO en de houtketel kan bijna 15 hectare glastuinbouw op basis van duurzame energie, van warmte en CO2 worden voorzien.
  • Actief kennis en ervaring delen.

Downloads