De Winst van Paardenmest

Samenvatting

De initiatiefnemers van deze Green Deal willen een installatie bouwen die paardenmest en strooisel kan drogen en pelleteren. Equfec heeft toegang tot een innovatieve verwerkingsmethode voor paardenmest. Dit is een gesloten systeem, waarbij de mest wordt afgevoerd, gerecycled, geherconditioneerd en weer teruggeleverd als stalstrooisel. Dat alles tegen een vast tarief. Het systeem dat Equfec ontwikkelt, levert een eindproduct dat bacterieel en pathogeen neutraal is en een hoog absorptievermogen heeft. Het product is meervoudig herbruikbaar als strooisel. Stalstrooisel dat niet wordt afgezet, wordt verwerkt tot biobrandstof (pellets) met een hoge energiewaarde. De pellets kunnen gebruikt worden om het eigen proces van energie te voorzien en ook als brandstof in pelletkachels en –ketels of als bijstook in kolen- en biomassacentrales. Met dit project werken de betrokken partijen aan een biobased economy. Waarbij Paardenmest wordt opgewerkt tot een product van waarde. Uiteindelijk denken de initiatiefnemers dat ongeveer 60% van alle paardenmest op deze wijze duurzaam verwerkt kan worden. Daarvoor moeten ze wel eerst een aantal knelpunten uit de weg ruimen op het gebied van de meststoffenwet en de verordening dierlijke bijproducten.

Beoogd resultaat

In 2013-2014 bouwt het projectteam een pilotinstallatie. In Nederland is ruimte voor ongeveer 100 van dergelijke installaties. Hiermee zou circa 60% van alle paardenmest kunnen worden verwerkt.

Downloads