Decentrale duurzame energieopwekking

Samenvatting Green Deal 016

  • De vereniging beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van honderden lokale en regionale (duurzame) energie-initiatieven;
  • Veel initiatieven zijn namelijk erg ambitieus en enthousiast, maar het ontbreekt vaak aan specifieke vakkennis en toegang tot financiering;
  • Daardoor stranden veel op zich goede lokale initiatieven.

Beoogd resultaat

  • E-decentraal wil de belangrijkste spreekbuis en kennisbasis worden voor kleinschalige (duurzame) energie-opwekkingsinitiatieven in steden, dorpen woonwijken, straten, industrieterreinen;
  • E-decentraal wil in 2012 de voornaamste knelpunten bij circa 250 bekende initiatieven inventariseren en een plan van aanpak maken;
  • Er zal een systeem van zelfevaluatie worden opgezet, waarmee deelnemers aan de hand van een checklist zelf haar kwaliteit kan verbeteren;
  • De belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving worden in overleg met betrokken overheden ge├»nventariseerd en waar mogelijk opgelost;
  • Verder worden financieringsconstructies ontwikkeld en worden instrumenten (bv website) ontwikkeld om kennis over te dragen.

Downloads