naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzaam Toerisme

Samenvatting Green Deal 175

De Green Deal Duurzaam Toerisme richt zich op verduurzaming van het binnenlandse en internationale toerisme. De belangstelling voor duurzaam toerisme neemt toe. Er zijn veel initiatieven waarbij economische potenties worden gecombineerd met natuurbescherming, lokale identiteit en verbetering van sociale omstandigheden. De zwakke schakel in de ontwikkeling van duurzaam en verantwoord toerisme is de druk die toerisme (in zijn algemeenheid) uitoefent op de natuur en biodiversiteit, het landschap, het culturele erfgoed, lokale identiteit én de sociale omstandigheden. Veel kan worden verbeterd door goed bruikbare handvatten voor duurzaam toerisme op bestemmingsniveau te ontwikkelen én consumenten beter te informeren over duurzaamheid in relatie tot hun vakantiebestemming.

Er is gedetailleerde informatie beschikbaar van meer dan 1.000 voor de Nederlandse markt relevante bestemmingen. Op basis van de GSTR zijn QualityCoast Awards uitgereikt aan meer dan tachtig bestemmingen waar toerisme een positief effect heeft op duurzaamheid. Het merendeel van de bestemmingen scoort echter nog onvoldoende op het gebied van duurzaamheid. In de loop der jaren zijn duurzaamheidssystemen voor toerisme ontwikkeld. Zulke systemen omvatten training, zelfevaluatie, standaarden en certificering voor zowel accommodaties als tour operators en reisagenten. Reisorganisaties willen een bijdrage leveren aan het bevorderen van duurzame bestemmingen. En zij kunnen ook zelf duurzaamheidScriteria hanteren. Van belang is dat deze activiteiten eenduidig en sectorwijd geïmplementeerd worden. Zij hebben hiervoor echter informatie nodig.

Beoogd resultaat

Partijen willen duurzaam toerisme bevorderen door middel van het ontwikkelen van een door alle partijen gedragen visie. Om dat te bereiken werken zij samen, wisselen ze kennis en ervaring uit en ondernemen ze de acties. Daarnaast zetten partijen in op het ontwikkelen van methodes, processen en middelen om de duurzaamheid en het verduurzamen van bestemmingen te bevorderen.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals

Downloads