Duurzaamheidslabel voor de Buitenruimte

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is de ontwikkeling van een eerste versie van een gestandaardiseerde methode voor de integrale duurzaamheidsbeoordeling van producten en materialen in de buitenruimte – het zogenaamde NL Label. Het label is toe te passen op allerlei producten voor tuinen en parken, variërend van verhardings- en plantmaterialen tot straatmeubilair. De laatste jaren nemen duurzaamheidslabels en keurmerken een hoge vlucht. De consumentenvraag is hierop van invloed. De verwachting is dat de consument behoefte heeft aan duurzaam geproduceerde materialen voor de buitenruimte. Voor de maatschappij kan dit opleveren dat er minder grondstoffen worden geëxploiteerd. Met het NL Label ontstaat inzicht in het duurzaamheidsgehalte van producten. Hiermee kunnen consumenten en inkopende overheden en bedrijven bewuste keuzes maken. De uitdaging van deze Green Deal is een eerste versie van een dergelijk duurzaamheidslabel te ontwikkelen zoals dit bestaat voor witgoed en bruingoed. Hierbij zullen kennisopbouw, marktondersteuning, netwerken en draagvlakvergroting belangrijk zijn.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van deze Green Deal is om het NL Label in 2013 als commercieel rendabel initiatief in de markt te zetten. Van het NL Label wordt verwacht dat het bijdraagt aan een consumentenvraag naar duurzamere producten voor de buitenruimte en een duurzamer aanbod door consumenten. Het initiatief zal de (regionale) maakindustrie stimuleren om met duurzame antwoorden te komen op de vraag die ontstaat als consumenten en inkopers de waarde van het NL Label hebben leren kennen. Vaak zal innovatie nodig zijn om een zo hoog mogelijke score op het label te behalen. Zeker in die situaties waarin de oplossing al niet via de (internationale) handel beschikbaar is. Met het NL Label worden bedrijven gestimuleerd tot investeringen die bijdragen aan duurzame producten en verduurzaamde productie.

Website

http://www.nlgreenlabel.nl/homepage/nlgreenlabel/

Downloads