Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is het benutten van digestaat uit een vergister door algenteelt (eiwitproductie). De bestaande co-vergister levert al veel biogas en groene stroom. Maar de afzet van digestaat is een probleem dat de rentabiliteit van de co-vergister onder druk zet. Door op digestaat eendenkroos te telen, ontstaat een potentieel duurzame eiwitbron voor de diervoederketen. Mocht het vooralsnog niet mogelijk zijn om het eendenkroos te gebruiken voor de productie van hoogwaardig veevoer, dan zou het zeer geschikt zijn als co-product. Dit leidt tot een beter financieel rendement van de vergister. Op dit moment mag eendenkroos – gekweekt op digestaat uit een co-vergister – niet de humane of veevoedingsketen in. Het staat niet op de positieflijst en mag daarom volgens de huidige wet- en regelgeving niet worden gebruikt als co-product of substraat. Op basis van een compleet dossier kan de Rijksoverheid beslissen om eendenkroos aan de positieflijst toe te voegen en te inventariseren of op digestaat geproduceerd eendenkroos gebruikt kan worden als eiwit of zetmeel in de humane of veevoedingsketen.

Beoogd resultaat

Het resultaat van deze Green Deal is dat de kwekerij van eendenkroos halverwege 2013 goed van start kan gaan en daarmee extra biomassa kan opleveren. Deze biomassa zou benut kunnen worden in de diervoederketen of als co-vergsitingsmateriaal voor meer biogas. Beide varianten leveren een significante kostenbesparing op waardoor de co-vergister rendabeler wordt.

Downloads