Duurzame Energie en Grondstoffen

Samenvatting Green Deal 035

Cosun plaatst twee grote vergisters bij haar Suiker Unie-fabrieken om energie te produceren. Deze vergisters verwerken het overschot perspulp (dat ontstaat als afzet of drogen niet mogelijk is), andere organische reststoffen en overige gewasresten; in totaal circa 100.000 ton per vergister per jaar. Daarnaast wil Cosun het bij deze vergisting vrijkomende digestaat afzetten als bodemverbeteraar/meststof, bij voorkeur op akkers in de nabije omgeving. Gesloten kringlopen maken de akkerbouw minder afhankelijk van kunstmest. Daarom wil Cosun fosfor en stikstof winnen uit haar reststromen. Bijvoorbeeld in de vorm van struviet.

Beoogde resultaten

  • Het benutten van vochthoudende biomassa-stromen uit de eigen agroverwerkende bedrijven en/of ingezameld uit bedrijven uit de omgeving, voor de productie van biogas
  • Het benutten van - binnen wettelijke (landbouw- en milieukundige) randvoorwaarden - de bij vergisting van biomassa vrijkomende mineraalrijke nevenstroom als meststof
  • Het winnen van fosfor en een deel van de stikstof in de vorm van struviet uit diverse waterige processtromen, waaronder de waterige fractie van bovengenoemd anaeroob digestaat

Website

http://www.cosun-jaarverslag.nl/index.php?module=mvo&id=9&sub_id=22

Downloads