Duurzame Warmte uit Biomassa

Samenvatting Green Deal 027

‘t Voske heeft de ambitie om een energieneutraal paddenstoelenbedrijf neer te zetten. Om dit te kunnen realiseren wil het bedrijf de eigen champost na de champignonteelt hergebruiken voor energieopwekking. De geproduceerde verbrandingswarmte wordt geleverd aan een naburige glastuinder. Dit voorkomt afzetkosten en transportkilometers voor de afgewerkte champost. Daarnaast gaat de ondernemer het restproduct van de verbranding (de as) leveren aan de kunstmestindustrie, die de mineralen (fosfaat, kali, magnesium) hergebruikt.

Beoogde resultaten

  • Het realiseren van een champostverbrander op het paddenstoelenbedrijf, waarbij duurzame energie wordt opgewekt die wordt gebruikt voor verwarming van het eigen bedrijf en voor een deel wordt geleverd aan een naburige glastuinder voor de verwarming van diens bedrijf. Ook wordt er elektriciteit geproduceerd door middel van warmte-kracht-koppeling;
  • De geproduceerde as zal als grondstof aan de kunstmestindustrie worden geleverd.

Downloads