Energiebesparing bij het MKB

Samenvatting Green Deal 029

Voor MKB-Nederland is energiebesparing belangrijk want het draagt bij aan een sterkere concurrentiepositie van Nederland. Daarom wil MKB-Nederland in samenwerking met 25 intermediaire organisaties ervoor zorgen dat er minimaal 500 MKB-bedrijven energiebesparende maatregelen nemen of gaan investeren in duurzame energieopwekking.

Beoogd resultaten

De resultaatverplichting houdt concreet in dat er in de periode 1 juni 2011 tot 31 december 2012 de volgende zaken tot stand komen:

  • Minimaal 480 MKB-bedrijven nemen energiebesparende maatregelen, waarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 20% besparing, vergeleken met het actuele energieverbruik;
  • Minimaal 20 MKB-bedrijven investeren daadwerkelijk in duurzame energieopwekking. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het bedrijf na het nemen van de maatregelen tenminste 20% van het energieverbruik verkrijgt uit eigen duurzame opwekking.

Downloads