Energieverduurzaming Glastuinbouw

Samenvatting Green Deal 007

Dit is een Green Deal in het kader van ‘Kas als Energiebron’, waarin het Productschap Tuinbouw, LTO  Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie samenwerken aan een klimaatneutrale glastuinbouw. Groene Poort is een vernieuwend samenwerkingsverband tussen een glastuinbouwonderneming en vijf  Zeeuwse agrariërs. Het project beoogt de productie, het gebruik en de levering van groen gas, CO2, water en struviet uit vergisting van plantaardig restmateriaal.

Beoogd resultaat

  • Jaarlijkse productie van 31,5 miljoen m3 biogas uit vergisting, waarvan 21 miljoen m3 groen gas  gemaakt wordt. 8 Miljoen m3 daarvan wordt aan het net geleverd en 13 miljoen m3 groen gas wordt  gebruikt door het glastuinbouwbedrijf, dat hiermee 80% fossiele energie bespaart en 80% duurzame energie gebruikt;
  • Bij de opwaardering van biogas naar groen gas komt jaarlijks 28,8 miljoen kilo zuivere CO2 vrij, dat  geleverd wordt aan het naastgelegen glastuinbouwgebied. Daarmee realiseert dit glastuinbouwgebied  nog circa 5 tot 8% energiebesparing;
  • 50% van het gezuiverde water wordt hergebruikt (waterbedrijf en omliggende glastuinbouw);
  • Productie van struviet (fosfaatrijke meststof);
  • Actief kennis en ervaring delen.

Downloads

GD007 - dealtekst - Energieverduurzaming Glastuinbouw
GD007 - samenvatting - Energieverduurzaming Glastuinbouw
GD007 - eindverslag - Energieverduurzaming Glastuinbouw

Downloads