Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Gelijkspanning Haarlemmermeer

Samenvatting

Het doel van het project DC=DeCent is de realisatie van een uniek en duurzaam elektriciteitsnetwerk op basis van gelijkspanning (DC) in de Haarlemmermeer. Een elektriciteitsnetwerk op basis van gelijkspanning vermindert zowel het aantal energieconversies als het energieverlies door conversies aanzienlijk. Daarnaast is het mogelijk om netten te balanceren. De energieopwekking vindt plaats met lokale warmtekrachtkoppeling, gestuurd door een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. In het project lopen de initiatiefnemers tegen juridische en normtechnische barrières op, omdat de Nederlandse wet- en regelgeving niet is ingericht op het gebruik van gelijkspanning. Dit lokale DC-net zal een of meerdere WOZ-grenzen overschrijden. In het tweede stadium van het project wordt het eventueel aan een elektrisch vervoer (EV)-netwerk gekoppeld, waardoor het opladen van EV vanuit de glastuinbouw wordt gestuurd en gevoed.

Beoogd resultaat

Gelijkspanning is een economische en wetenschappelijke kans voor Nederland en maakt de ontwikkeling van een unieke innovatieve kennismarkt mogelijk. Het overgrote deel van alle apparaten in huizen en kantoren en elektrische voertuigen werkt intern al op gelijkspanning. Ook duurzame energiebronnen als zonnepanelen leveren gelijkspanning. Doordat we leven in een gelijkspanningswereld, maar het transport nog op wisselspanning plaatsvindt, is er nog steeds omzettingen nodig. Iedere omzetting gaat gepaard met energieverlies in de vorm van warmte. Bij gelijkspanning zijn deze omzettingen van gelijkspanning naar wisselspanning niet meer nodig, wat energie bespaart. In de gehele keten kunnen de besparingen oplopen tot 20%. Het project DC=DeCent draagt bij aan het verder opbouwen van kennis over deze technologie en biedt, dankzij concrete ervaringen, inzicht in de maatschappelijke haalbaarheid van de realisatie van gelijkspanningsnetten in Nederland en daarbuiten.

Website

www.directcurrent.eu/nl/

'Groot gelijk: de toekomst van gelijkspaning in Nederland'

EZK in beeld Toekomstbouwers

 

Downloads