Gescheiden Afval Inzameling

Samenvatting Green Deal 028

Afval levert waardevolle grondstoffen en materialen waaruit nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Meer materialen in de kringloop houden, levert niet alleen milieuwinst, maar ook economische winst op. Ambitie van het kabinet is daarom om het aandeel recycling te laten groeien van 80% nu naar 83% in 2015. Nederland moet nog meer een grondstoffenrotonde worden. Er is milieuwinst te behalen door gescheiden inzamelen door consumenten verder te stimuleren. Intentie is bij te dragen aan het verder stimuleren van het gescheiden inzamelen van afval door consumenten beter te informeren. Milgro, de sponsor van het kennisplatform, en het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer willen hiermee actief bijdragen om verspilling van grondstoffen te voorkomen. Het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer (DGB) wil daartoe samen met organisaties die het apart inzamelen van afval bevorderen, een centrale website bouwen, waar informatie te vinden is over de inzameling van overtollig materiaal/spullen en indien van toepassing de brengplaatsen daarvan.

Beoogd resultaat

Het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer (DGB) zal de website opzetten in samenwerking met de organisaties die inzameling van recyclebare materialen en spullen stimuleren. Het gaat om onder meer de VHT, Wecycle, Stibat, MVO (Productschap Margarine, Vetten en Oliën; inzameling oud vet), Stichting promotie Glasbak en Plastic Heroes. Het DGB zal de ICT-capaciteit leveren om de website op te zetten. De inzamelende organisaties leveren de al bestaande informatie over inzamelpunten. De website kan daarom vrij snel worden opgezet. Het Kennisplatform zal met enkele genoemde organisaties tijd vrij maken om de website te onderhouden.

Website

http://www.afvalopdekaart.nl

Downloads