Grasraffinage

Samenvatting Green Deal 42

Het initiatief van HarvestaGG heeft een voorbeeldfunctie voor de transitie naar een biobased economy: een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen.

Beoogde resultaten

  • Verwaarding van tertiaire reststromen (niet concurrerend met voedsel) tot groen gas (bij toekenning van de vergunningen en SDE+ subsidie in 2012)
  • Introductie in Nederland van een nieuwe vorm van vergisting (droge vergisting)
  • Een directe impuls voor de regionale economie van Flevoland

Downloads