Green Environmental Technology

Samenvatting Green Deal 019

Het bedrijf Green Environmental Technology wil duurzame energie bevorderen en en de waterkwaliteit verbeteren. Hiervoor heeft het bedrijf een nieuwe innovatieve techniek ontwikkeld om mest te vergisten en te verwerken: de Agri MoDEM. De Agri MoDEM is een tweede generatie vergistingsysteem voor biomassa. De techniek biedt goede kansen om van de agrarische sector een energieproducent te maken.

Beoogde resultaten

Agri MoDEM wordt geïnstalleerd op 200 bedrijven in Nederland. Op deze bedrijven zal een productie van 20 miljoen m3 groen gas per jaar worden gerealiseerd.

Downloads