Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

Samenvatting

In een breed samenwerkingsverband voeren relevante marktpartijen en stakeholders een haalbaarheidsstudie uit naar de opzet van een Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB). Met dit NFEB moeten partijen uit de energie-, de financiële, en de bouw- en installatiesector Nederlandse huishoudens een package deal kunnen bieden die bestaat uit een combinatie van aanbod (technische maatregelen) en een laagdrempelige, commercieel aantrekkelijke en betrouwbare financieringsconstructie via de energierekening. Onder leiding van PwC brengen marktpartijen en stakeholders expertise in op de verschillende onderdelen van de haalbaarheidsstudie. Het gaat daarbij om een aanpak in twee fases:

  1. Een marktstudie en een juridische studie gericht op vorming van een aantrekkelijke consumentenpropositie en een overzicht van relevante wet- en regelgeving en wijzigingen die daarin mogelijk nodig zijn.
  2. Als partijen en de Rijksoverheid hiervoor voldoende perspectief zien: het opstellen van de financiële structuur en het uitvoeringsmodel van het fonds waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten voor een revolverende fondsconstructie uit het Begrotingsakkoord 2013.

Door in de vorm van een Green Deal steun te verlenen aan deze haalbaarheidsstudie, laat de Rijksoverheid zien dat het belangrijk is om een nationale aanpak van energiebesparing via een NFEB te verkennen. Zonder dit signaal zou de verkenning waarschijnlijk niet van de grond komen. De deelnemende partijen verwachten dat de NFEB het mogelijk maakt om in 2020 voor 1 miljoen woningen een energielabelsprong van rood (energielabel D-G) naar groen (energielabel A-C) te realiseren. Dit betekent een energiebesparing van 15-20 procent per huishouden en een jaarlijkse CO2-reductie van 2,8 Mton in 2020, met jaarsprongen van circa 0,35 tot 0,4 Mton. Daarnaast creëert de NFEB nieuwe banen in de bouw- en installatiesector. Knelpunten voor de NFEB zijn het stimuleren van vraag naar energiebesparende oplossingen en het interesseren van financiers, het koppelen van een lening aan een woning, het wegnemen van financiële beperkingen voor energieleveranciers en de aflossing van de financiering via de energierekening. Om de opzet van een NFEB mogelijk te maken, zijn kennisopbouw, de ontwikkeling van relevante netwerken en een breed gedeelde visie en aanpak tussen partijen nodig.

Beoogd resultaat

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een verkenning van oplossingen voor knelpunten van de NFEB, kennisopbouw en ontwikkeling van een relevant netwerk en een breed gedeelde visie en aanpak voor de eventuele opzet van een NFEB. Uiteindelijk moet de NFEB het mogelijk maken om vergaande energiebesparing in de gebouwde omgeving te realiseren en daarmee de maatschappij verder te verduurzamen.

Website

https://ikinvesteerslim.nl/energiebespaarlening

Downloads