Haarlem: De Haarlemse Methode

Samenvatting

De doelstelling van de Haarlemse blok voor blok-aanpak is om in een periode van drie jaar bij 3.500 woningen twee labelstappen te realiseren. De ambitie is evenwel breder: duurzame waardecreatie in de Haarlemse wijken.

Met duurzame waardecreatie wordt niet alleen het verbeteren van de energetische waarde en comfort van de woning bedoelt. Het gaat ook om verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, openbare ruimte en sociale cohesie. Per type wijk hanteert Haarlem een andere aanpak.

In wijken met voornamelijk woningcorporaties staat een grootschalige blok voor blok-aanpak centraal. In buurten met veel particulier bezit voert Haarlem een 'deur tot deur'-strategie; dit betekent woningeigenaren verleiden tot het verduurzamen van hun woning via initiatiefnemers uit de wijk. In combinatiegebieden met corporaties en individuele woningen draait het om het integraal opknappen van buurten.

Filmpje

Blok voor blok: de eindresultaten

Downloads