Haverstagg in Noord-Nederland

Samenvatting Green Deal 181

HarvestaGG gaat in de gemeente Vlagtwedde biogas produceren uit gras. Dit is een heel nieuw technisch procedé op basis van droogvergisting. Daarnaast heeft HarvestaGG een techniek ontwikkeld om eiwitten te winnen uit grassappen. En het bedrijf zal samen met Gasunie het bio-gas opwaarderen naar bio-LNG zodat het geschikt is als brandstof voor vrachtauto’s en schepen.

Beoogd resultaat

Doel van deze Green Deal is het realiseren van de eerste grootschalige productielocatie in Noord-Nederland volgens het HarvestaGG-concept. Op jaarbasis wordt circa 150.000 ton plantaardige biomassa door cascadering verwerkt tot bouwstenen voor bioplastics, voedingsstoffen, organische meststoffen en groen gas (bio-LNG). De benodigde biomassa (gras) wordt geteeld door akkerbouwers in de directe omgeving.

Website

http://www.harvestagg.nl/home.html

Downloads