Investeren in Duurzame Varkenshouderij

Samenvatting

Het besparen en ontwikkelen van duurzame energie in de varkenshouderij staat volop in de belangstelling. De grootste winst valt te behalen in het begin van de keten, bijvoorbeeld bij de varkenshouders. Door de innovatieprojecten van De Hoeve verbruiken de varkenshouders van Keten Duurzaam Varkensvlees inmiddels al 34% minder energie dan de gemiddelde Nederlandse varkenshouder. Dit komt per varkenshouder overeen met de jaarlijkse hoeveelheid energie van bijna 4 huishoudens. Op deze manier vindt er sneller een transitie plaats naar een energieneutrale varkenshouderij. De Hoeve wil deze ontwikkeling versterken en ziet daarbij een aantal kansen in de agrosector. Allereerst is de sector vaak coöperatief georganiseerd. Het samenwerken zit agrariërs in het bloed. Dit biedt kansen, omdat financiers het risico spreiden als ze gezamenlijk investeren in duurzame energie. Het verkrijgen van krediet is momenteel een van de belangrijkste knelpunten die investeringen in duurzame energie op het agrarische bedrijf tegengaan. De Hoeve werkt samen met Ploos van Amstel Milieu Consulting BV (Ploos) aan een Zero Budget Sustainability-instrument (ZBS-instrument).

Doel

Ontwikkeling van een financieel kader om investeringen in duurzame energie in de varkenshouderij te versnellen.

Resultaat

Met het initiatief ‘energieneutrale varkenshouderij’ is aan de doelstellingen voldaan. De Hoeve spande zich in om een integraal duurzaamheidsconcept aan varkenshouders binnen de Keten Duurzame Veehouderij aan te bieden. Met de lancering van Keten Duurzaam Varkensvlees (www.duurzaamvarkensvlees.nl) is hieraan voldaan. Daarnaast streefde De Hoeve ernaar investeringen in duurzame energie collectief voor ondernemers in de Keten Duurzame Varkenshouderij aan te bieden. Ook dit is gerealiseerd.

Website

http://www.dehoevebv.nl/tiki-read_article.php?articleId=30

Downloads