Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Inzameling, Demontage en Recycling van Bromfietsen en Snorfietsen

Samenvatting Green Deal 147

De brom- en snorfietsmarkt is de afgelopen jaren fors gegroeid. In Nederland nemen één miljoen bromfietsen en snorfietsen deel aan het verkeer. Hierdoor komen er ook steeds meer afgedankte bromfietsen en snorfietsen, die gedemonteerd moeten worden. In 2010 zijn 11.315 bromfietsen en snorfietsen gedemonteerd, in 2011 waren dit er al 12.828. De brom- en snorfietsbranche, vertegenwoordigd in RAI Vereniging en BOVAG, heeft daarom de Stichting Scooter Recycling Nederland opgezet. Het doel van deze stichting is de inzameling en demontage van afgedankte bromfietsen en snorfietsen te professionaliseren.

Beoogde resultaten

  • De partijen in de Green Deal streven ernaar om afgedankte bromfietsen en snorfietsen in te zamelen en op een milieuverantwoorde wijze te demonteren. Zo leveren ze een bijdrage aan het recyclen van bromfietsen en snorfietsen.
  • De partijen streven ernaar om de administratieve lasten te verminderen en belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.
  • De partijen streven ernaar om demontage van bromfietsen en snorfietsen onder te brengen in Online Registratie Auto Demontage (ORAD).

Website

Scooter Reycling Nederland

Downloads