KLM

Samenvatting Green Deal 025

KLM streeft naar een verdere verduurzaming van de luchtvaartindustrie, ondermeer door een toenemend gebruik van duurzame biobrandstoffen in het vliegverkeer en door het omzetten van restafval tot energie.

Biobrandstof

 • KLM zet zich in om bekendheid met en gebruik van duurzame biobrandstof door andere partijen in de luchtvaartindustrie te vergroten, o.a. door:
  • Het ontwikkelen van duurzaamheidstandaarden;
  • Kennisuitwisseling met stakeholders uit de supply chain, NGO wereld, corporate accounts, overheid en wetenschap over “hoe nu verder”;
  • Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ambitie ‘Biofuel Flightpath’ van de Europese Commissie (doelstelling 2020: twee miljoen ton duurzame biobrandstoffen voor luchtvaart te produceren en gebruiken).
 • KLM zal innovatie op gang brengen in samenwerking met alle spelers in de keten van biobrandstoffen en investeren in onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten, teneinde de economisch meest rendabele techniek te combineren met de meest rendabele en duurzame biomassa.
 • KLM zal de klant actief betrekken bij duurzame luchtvaart, specifiek geënt op biobrandstof: KLM is voornemens een ‘Biofuels Corporate Account’ programma te ontwikkelen, waarvan de bijdragen worden aangewend voor investeringen in biobrandstoffen projecten.

“Waste to Energy”

 • KLM is het “Waste-to-Energy” programma gestart met de ambitie om al haar catering restafval dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden locaal om te zetten naar energie. Dagelijks is dit 20 ton restafval, afkomstig van de vliegtuigen.

Beoogd resultaat

 • Verduurzaming van de luchtvaart door het gebruik van biobrandstoffen;
 • KLM zal vanaf het najaar 2011 circa 200 vluchten van Amsterdam naar Parijs op biobrandstof (op basis van afgewerkt frituurvet) uitvoeren;
 • Grote energie- en CO2 winst met het “waste to energy”programma ten opzichte van huidige verbranding in Afvalverbrandingsinstallaties. Bovendien is er een groot herhaalpotentieel bij andere luchtvaartbedrijven, ziekenhuizen, en campussen.

Downloads