Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Koppert Cress

Samenvatting Green Deal 026

Green Deal in het kader van ‘Kas als Energiebron’, waarin Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie samenwerken aan een klimaatneutrale glastuinbouw. Het gaat om een Praktijkpilot warmte-koude-opslag met hogere temperatuur. Koppert Cress gaat het bedrijf op een duurzamere manier verwarmen. Warmte wordt gewonnen uit de kas en uit de led-verlichting. Deze warmte wordt in de zomerperiode geoogst en opgeslagen in de warmtebronnen. In de winter worden de warmtebronnen leeg getrokken om de kas, de verwerkingsruimte en het nieuwe kantoor gebouw te verwarmen. Daarnaast is er een koppeling met naastgelegen vrije bouwkavels, zodat deze in de winterperiode tevens voorzien kunnen worden van duurzame warmte.

Beoogde resultaten

  • De warmte-koude-opslag met hogere temperatuur levert een jaarlijkse energiebesparing van 1,8 miljoen m3 gas op;
  • Actief kennis en ervaring delen.

Downloads