LTO - Zonnepanelen voor Asbestdaken

Samenvatting

Asbest is een stof die kan leiden tot grote gezondheidsschade bij mensen. Een belangrijke bron van blootstelling aan asbest in de buitenlucht zijn daken met asbestcement. Door erosie en calamiteiten kan het asbest in het milieu komen. De Rijksoverheid streeft ernaar dat in 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dit is te combineren met de plaatsing van zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Toepassing van deze energievoorziening levert een bijdrage aan een duurzamer Nederland. Het stimuleren van zonne-energie bevordert bovendien de economische activiteit en innovatie. Het huidige pakket aan fiscale regelingen en subsidies is voor agrariërs echter niet voldoende om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen. Asbest laten verwijderen en zonnepanelen laten plaatsen is een ingewikkeld proces qua procedures, vergunningen en het aanvragen van fiscale stimulering. Agrariërs hebben behoefte aan een korte handleiding waarin praktisch staat beschreven hoe dit proces doorlopen moet worden. De Green Deal LTO Zonnepanelen voor Asbestdaken heeft als doel een aanpassing van de Milieulijst die hoort bij de regelingen MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen), zodat voor asbestverwijdering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen een beroep kan worden gedaan op de Vamil. De Green Deal leidt verder tot het opstellen van een korte handleiding voor agrariërs die asbestdaken willen vervangen door daken met zonnepanelen.

Beoogd resultaat

Zo veel mogelijk asbestdaken van agrarische gebouwen worden vervangen door zonnepanelen. Verwijdering van asbest in combinatie met zonne-energie sluit aan bij de ‘natuurlijke’ reconstructie die in de land- en tuinbouw gaande is.

Website

Energievergelijk

Downloads