Natuurlijk Kapitaal

Samenvatting

De STIRR zal vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur. Hiervoor mobiliseert de RECRON haar netwerken om tot kennisuitwisseling te komen over de opgedane ervaringen.

Door zelf te investeren in natuur wordt de kritische consument een unieke beleving (ecosysteemdienst) geboden. Bestaande voorbeelden laten zien dat er animo vanuit het bedrijfsleven er is (zoals Waterdunen in Zeeland - kustveiligheid, natuur en recreatief ondernemen - en de Chateau Hotels & Restaurants in Zuid-Limburg), maar dat overheden vaak nog niet goed raad weten met deze ontwikkeling.

De geselecteerde icoonprojecten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. het gaat om een concrete business case;
  2. ze leidt tot nieuwe natuur, dan wel tot nieuwe inkomsten die worden ingezet voor beheer van bestaande natuur;
  3. de case heeft potentieel een voorbeeldfunctie voor andere ondernemers zodat ze bijdragen aan economische groei in de sector;
  4. het initiatief ligt bij de recreatieondernemer en
  5. het project is niet subsidiegedreven.

Beoogd resultaat

Voorstel voor selectie van vijf icoonprojecten.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/

Downloads