Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie

Samenvatting Green Deal 034

Het opzetten van een platform voor Microbiologie. Met als doel innovaties te stimuleren, het vak microbiologie te populariseren, een betere samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en NGO’s tot stand te brengen en doorbraken in de microbiologie te versnellen.

Beoogd resultaat

  • Opzetten van een netwerk door middel van oprichting platform Microbiologie
  • Opzetten van centrale plaats waar het publiek kennis kan maken met de micro-zoo
  • Het onzichtbare zichtbaar maken
  • Kennis laten opdoen op allerlei niveaus over micro organismen, de relatie tussen mens en microbe, de actuele stand van de wetenschap en de belangrijkste toepassingen
  • Bereiken van in totaal 300.000 bezoekers op jaarbasis. Een derde van dit bezoek komt in het kader van schoolbezoek, daarmee komt het formele bereik van de MicroZoo (later Micropia genoemd) op 100.000 leerlingen, waarvan 15% afkomstig is uit het basisonderwijs, 60% uit het voortgezet onderwijs en 25% uit het hoger onderwijs
  • Incubator en broedplaats voor nieuwe ideeën
  • Denktank over ethiek en wetgeving
  • Leveren van input bij educatieprogramma’s

Resultaten

Het Platform Microbiologie was mede aanjager van Micropia, welke op 30 september 2014 opende (Sciencecenter Micropia in Artis). Dit is een structureel centrum dat bezoekers kennis laat maken met de wereld en de toepassingen van biotechnologie. Tegelijkertijd is een virtueel portal geopend vooral voor het middelbaar onderwijs, de bovenbouw van het basisonderwijs en hoger onderwijs. Het is een educatief portal dat bezoekers zowel laat kennismaken met de biotechnologie als met de betrokken industrie (beeld van mogelijkheden voor carrière).

Website

http://www.micropia.nl/nl

Downloads