Regionale Samenwerking

Samenvatting

Gemeenten en provincies hebben een cruciale rol bij de verduurzaming van de maatschappij. Regionale samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk om te werken aan een klimaatneutrale toekomst. Op 1 november 2011 hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de gemeentelijke/provinciale klimaatambassadeurs de Lokale Klimaatagenda (LKA) ‘Werk maken van klimaat’ ondertekend. Deze agenda concretiseert de verduurzaming van de maatschappij op lokaal niveau in 5 thema’s en 10 speerpunten. De LKA is te zien als een lokale uitwerking van de Europese klimaatroutekaart 2050 en de nationale Klimaatbrief/Routekaart 2050. Inmiddels heeft een substantieel deel van de gemeenten de LKA ondertekend. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite om het klimaatbeleid vorm te (blijven) geven en concrete initiatieven te ontwikkelen. Deze Green Deal wil lokale samenwerking stimuleren om concrete klimaatprojecten op te zetten, tot uitvoering te brengen en op te schalen. De focus ligt op de samenwerking van kleinere gemeenten met grotere kernen in de regio om zo de krachten te bundelen en een concreet klimaatproject uit te voeren. Er worden drie pilot-regio’s door Klimaatverbond Nederland geselecteerd aan de hand van de speerpunten uit de Lokale Klimaatagenda en mogelijk aan de hand van een regionale routekaart. Deze routekaart zal in lijn met de klimaatdoelstellingen uit de Europese Routekaart 2050 en de nationale Klimaatbrief/Routekaart 2050 worden opgesteld en gericht zijn op de uitvoering van een concreet klimaatproject (en de specifieke regio).

Beoogd resultaat

In de 3 pilot-regio’s worden concrete kansrijke projecten uitgewerkt en tot mogelijke Green Deals omgevormd. De projecten zijn ‘best practice-voorbeelden’ en lenen zich voor opschaling en herhaling elders in het land.

Downloads